DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - juli

För From One to Anothers stipendiater har månaden bestått av en kort semester och starten
på en ny termin. I kvinnogrupperna har politiska diskussioner och prov i läs- och
skrivkunnighet varit i fokus. Dessutom har ytterligare en From One to Another stipendiat och
en kvinna uppmärksammats av Kenya-teamet. I början av juli ställde vi ett par frågor till Ann
Akoth, som är en del av From One to Anothers Kenya-team. Här får ni ta del av svaren som
Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under mars?

Kvinnogrupperna har i juli månad diskuterat politik inför det stundande valet i Kenya den 9
augusti. I Kenya hålls nationella val den andra tisdagen i augusti var femte år. Eftersom valen
vanligtvis brukar förknippas med våld, liksom historiskt har tenderat att splittra olika grupper
i Kenya, menar Ann att det är särskilt viktigt att kvinnorna får ökad kunskap om valet och
sina egna politiska rättigheter. Ann berättar att hon vill att kvinnorna i grupperna ska förstå
att livet fortsätter efter valet, att fred måste iakttas och att deras röst tillhör de själva, ingen
annan!

Utöver dessa diskussioner har kvinnogrupperna genomfört ett prov i läs- och skrivkunnighet
från utbildningsministeriet. För flera av kvinnorna var det första gången de gjorde ett
oförberett prov. Många blev nervösa, men Ann berättar att hon är glad att de allra flesta
vågade genomföra proven med gott mod!

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Alla stipendiater har påbörjat den andra terminen som började den 12 juli. Varje enskild by
hade ett möte med flickorna när de var hemma för en veckas semester. Under mötet
diskuterades hur terminen har varit hittills och hur det går med flickornas studier. När valet
äger rum den 5 augusti kommer stipendiaterna att få ledigt från skolan, eftersom skolorna i
många fall används som vallokaler.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Kenya-teamet vill för juli månad särskilt lyfta From One to Another stipendiaten Husna
Mupa och kvinnan Binti Ali Bakari. Husna Mupa studerar form 2 på Kinodo Secondary
School. I framtiden drömmer hon om att bli jurist och kunna hjälpa sin by, särskillt med att
motverka så kallad landgrabbing.

Binti Ali Bakari är 52 år gammal och kommer från byn Mgombezi. Hon är gift och har fyra
barn. Binti arbetar med jordbruk och säljer grönsaker. Av Ann beskrivs Binti som mycket
engagerad, dedikerade och ansvarsfull - egenskaper som gör henne given som lagkapten i
kvinnogruppens fotbollslag. Binti säger att hennes deltagande i kvinnogruppen har gjort det
möjligt för henne att växa som person genom ökat oberoende, ökad frihet, ett större nätverk,
deltagande i olika aktiviteter och möjligheten att dela med sig av sin smärta. Hon känner sig
numera mer fysiskt frisk och yngre än sin ålder.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram