DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - augusti

För både kvinnogrupperna och för From One to Anothers stipendiater har augusti månad präglats av det kenyanska valet som hölls den 9 augusti. Kenya-teamet har dessutom uppmärksammat ytterligare en From One to Another stipendiat och en kvinna extra värda att lyftas. I början av augusti ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av From One to Anothers Kenya-team. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vilka aktiviteter har ägt rum i Kenya under augusti? 

Augusti har i Kenya präglats av det kenyanska valet. Månadens två teman för kvinnogrupperna var därför givna: ”Women and Politics” och ”Peaceful Elections”. I och med valet fick kvinnorna dessutom två veckors ledighet från aktiviteter. Kvinnorna utbildades om valprocessen och om vikten av att välja goda ledare.

Ann uttrycker sin stora glädje över att årets val gick så pass fredligt till. Hon menar att det visar på hur demokratin utvecklar sig i landet och hur kunskapen om fredliga medel för att ta itu med orättvisan börjar ses som ett bättre alternativ än våldsamma upplopp. Hon uttrycker sig med orden: ”I am so proud of Kenyans”. I samband med valet visade det sig även hur ännu fler, både äldre och yngre kvinnor, tagit plats på höga politiska positioner, vilka tidigare enbart innehavts av män. Sju nya kvinnor valdes in till guvernören, något som utgör en historisk siffra enligt Ann!

I mitten av augusti var kvinnorna tillbaka i möteslokalerna igen för fortsatta valdiskussioner samt andra viktiga diskussioner om bland annat förlust och sorg. Kvinnogruppernas coacher fick också extern utbildning inom hälsa att förmedla vidare till sina respektive grupper.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Det kenyanska valet kännetecknade även månaden för From One to Anothers stipendiater. Till följd av valet fick alla studenter två veckors ledighet för att underlätta valprocessen då de flesta skolor användes som vallokaler. Efter val-ledigheten kunde stipendiaterna återgå till skolans trygghet för terminens sista månad. De stipendiater som tog sin examen i april 2022 börjar nu även sina universitet och college! Detta är en av de viktiga effekterna av att flickorna genom sina stipendier får stöd att klara sig genom gymnasiet med goda studieresultat.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

För augusti månad vill teamet på plats i Kenya särskilt lyfta Umazi Mriwa. Umazi är 49 år, åttabarnsmamma och en hårt arbetande lantbrukare. Som lantbrukare odlar hon majs, kassava, kål och bönor. Umazi suktar efter att lära sig mer om allt det som hon missade när hon tvingades hoppa av skolan som ung flicka då familjen inte hade råd att betala hennes skolavgifter.

Till månadens From One to Another stipendiat lyfts särskilt Grace Dzame Ngome. Grace var tidigare From One to Another stipendiat men tog sin examen i april 2022. Hon ska nu börja studera lantmäteri på Jaramogi Oginga Odinga University. Grace utrycker sin mycket stora tacksamhet för den möjlighet hon har fått att studera genom sitt stipendium!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram