DONERA

From One To Another har blivit godkända för att inneha ett 90-konto

90-konto - Svensk Insamlingskontroll
Vi på From One To Another är fantastiskt stolta att kungöra att vi har blivit godkända av Svensk insamlingskontroll att inneha ett 90-konto. Att inneha ett 90-konto säkerställer att vår förening uppfyller de högt ställda krav som Svensk Insamlingskontroll ställer på vår förening och hur organisationen arbetar och säkrar att insamling av pengar håller hög kvalitet.
 
Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
Några av de viktigaste punkter som vi måste följa är:

  • Vi som organisation och personer som sitter i vår styrelse granskas av Svensk Insamlingskontroll
  • Av våra insamlade pengar skall minst 75% av de gå till vår organisations ändamål. Våran strävan är att ligga mycket högre än det.
  • Vi får inte bedriva insamling till annat ändamål än det vi är godkända för.

Att vi nu är godkända för 90-konto betyder också att vi som organisation har ett eget konto och kan där med även använda Swish.

  • Vårt BG konto är: 900-5836
  • Vårt PG konto är: 90 05 83-6
  • Vårt Swishnr är: 123 9005836

För mer information kontakta kansliet, kansliet@fromonetoanother.se eller lär mer om Svensk Insamlingskontrolls regler på deras hemsida.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram