DONERA

Bootcamp nummer två med starka utbildningar

I slutet av april var det dags för vårt andra ”bootcamp” i Lunga Lunga, Kenya. De flesta av våra stipendieflickor hade skollov under tiden vi var där så vi hann träffa nästan alla flickor och deras mammor för lite studieuppföljning och för att flickorna skulle kunna skriva brev till sina sponsorer i Sverige. Totalt kunde 115 flickor av 130 komma och många av de som inte hade möjlighet att träffa oss hade inte kommit hem från skolorna ännu på grund av att det har varit regnperiod och vägarna har blivit förstörda samt att några flickor hade inte fått lov ännu.
Flickorna skrev sina brev och hade många frågor om de som sponsrar dem, hur livet i Sverige ser ut och hur det kommer sig att så många väljer att hjälpa till med deras utbildning.
Viktig utbildning om tabubelagd menstruation
Flickorna fick även en utbildning sponsrad av Rotary Lerum i hur man använder menskopp och efter utbildningen fick de möjlighet att själva kunna börja använda menskopp om de önskade det. Då fick de en menskopp och ett kokkärl för att rengöra/sterilisera den i. Den här utbildningen var otroligt viktig då det än idag ofta är ett hinder för dem att leva sitt vanliga liv under menstruationen och till exempel gå till skolan. Vi hade också diskussioner med flickorna om vikten av att prata med sina mammor om menstruation och att detta är något helt naturligt och inget som man ska skämmas över.
 
Dag två var det bylärarnas tur att gå utbildning i vår bootcamp. Tillsammans med bylärarna hade vi diskussioner om womens´right, children´s right, humans right, no violence, uppfostran utan aga, att ta hand om miljön och vikten av Circle of education. De fick även ett business-case där de skulle föreställa sig att de hade en solcellspanel, hur skulle de då kunna känna pengar på den? Detta ledde till att det kom upp många spännande och idérika förslag.
Deltog i "Stars"
Under vårt besök fick vi också möjligheten att delta på ”Stars”. På lördagar samlas de flickor som går i grundskolan till extra undervisning i Nikumbukes samlingslokaler med alla 10 byar som är knutna till projektet. Varje lördagförmidag så delas flickorna in i respektive åldersgrupp och får hjälp med olika ämnen. Här är det bylärarna som är ansvariga. Den lördag som vi fick vara med var ämnet matematik. Dessa lördagar är så populära så de mindre barnen (4-5år) som inte har börjat skolan än kommer och vill också vara med. De fick denna gång öva sig att skriva siffrorna 1-20 och sedan räkna upp dem för Lars från From One To Another, något de flesta tyckte var väldigt läskigt och spännande.
Som ni säkert vet så samarbetar From One To Another med Nikumbuke-projekt (som är en Kenyansk välgörenhetsorganisation) och vi har tillsammans 10 stycken byar som är knutna till Nikumbuke där vi tillsammans har byggt samlingshus. I dessa hus/mötesplatser så sker det utbildning av olika slag. Mammorna får undervisning ibland annat engelska, skriva, läsa, matematik, hygien och sexualkunskap. De yngre barnen får hjälp med att klara av grundskolan. Men kanske det viktigaste är att detta blir en samlingsplats där man lär av varandra och får råd, stöd och hjälp av sina medsystrar.
Det är detta som lägger grunden till ett hållbart samhälle runt våra highschool flickor som i sin tur ger dem en stabil grund och hjälper dem att prestera goda resultat i skolan. Det är vad vi kallar för ”Circle of education”.
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram