DONERA

Category: News

September 2, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - augusti

För både kvinnogrupperna och för From One to Anothers stipendiater har augusti månad präglats av det kenyanska valet som hölls den 9 augusti.

Read More
July 31, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - juli

För From One to Anothers stipendiater har månaden bestått av en kort semester och starten
på en ny termin.

Read More
June 29, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - juni

Att utvärdera det som varit och etablera nya arbetssätt har präglat juni månad för From One to Anothers stipendiater och kvinnogrupper.

Read More
June 20, 2022
Jag vill bli läkare, inte bli bortgift Del 3: Tre stipendiater berättar

Vad händer flickor utan utbildning? I en serie i tre delar får vi ta del av berättelser om risker och rädslor kring vad som händer med en flicka om hon inte får en utbildning. Vi kommer att få lyssna till röster från From One to Anothers team i Kenya, stipendiater och mammor. I den tredje […]

Read More
June 13, 2022
Jag vill bli läkare, inte bli bortgift Del 2: Berättelser från två mammor

Vad händer flickor utan utbildning? I en serie i tre delar får vi ta del av berättelser om risker och rädslor kring vad som händer med en flicka om hon inte får en utbildning. Vi kommer att få lyssna till röster från From One to Anothers team i Kenya, stipendiater och mammor. I den andra […]

Read More
June 6, 2022
Jag vill bli läkare, inte bli bortgift Del 1: Ett brev från Ann.

Vad händer flickor utan utbildning? I en serie i tre delar får vi ta del av berättelser om risker och rädslor kring vad som händer med en flicka om hon inte får en utbildning. Vi kommer att få lyssna till röster från From One to Anothers team i Kenya, stipendiater och mammor. Den första delen […]

Read More
May 30, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - maj

Maj månad har inneburit både negativa och positiva överraskningar för From One to Anothers kvinnogrupper och stipendiater.

Read More
April 28, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - april

Internationella kvinnodagen och diskussioner kring “styrkan i att vara kvinna” har präglat arbetet i kvinnogrupperna under mars månad.

Read More
April 1, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - mars

Internationella kvinnodagen och diskussioner kring “styrkan i att vara kvinna” har präglat arbetet i kvinnogrupperna under mars månad.

Read More
February 28, 2022
Månadsuppdatering från Kenya - februari

Februari har varit en tuff månad för byarna kopplade till From One to Another på grund av den svåra torka som just nu drabbar landet. Trots detta har verksamheten fortsatt som vanligt.

Read More
1 2 3
From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram