DONERA

Fler företag behövs för att ge Kenyas flickor utbildning

Under det senaste året har donationerna till oss på From One To Another ökat med 70 procent från privatpersoner och med 50 procent från företag. Nu efterlyser vi fler företag för att möta det stora behovet av utbildning bland flickor och kvinnor i Kenya.
En anledning till det ökade intresset är att alla givare, oavsett privat eller företag, har möjlighet att följa arbetet i de kenyanska byarna på nära håll och därmed kan känna sig trygga med att pengarna går till det de är avsedda för. Vi på FOTA har ett så kallat 90-konto och står under bevakning av Svensk Insamlingskontroll. För att få inneha ett 90-konto måste minst 75 procent av donationerna gå till ändamålet för insamlingen. För FOTA:s del användes över 94 procent till ändamålet under det senaste verksamhetsåret (2019).
Vår arbetsmetod handlar om att involvera mödrar, familjer och hela byar i utbildningsinsatser som skapar skillnad på kort och lång sikt. Att unga kvinnor får gå i gymnasiet är fantastiskt för individen. Ännu viktigare är de positiva, långsiktiga effekterna för hela samhället. Fler får möjlighet till högre utbildning, jämställdheten ökar och folkhälsan förbättras. För att ta några exempel.
Men för att fler flickor och kvinnor ute i byarna ska få möjlighet till skolgång och annan kunskapsutveckling behöver vi fler stora donationer. Företag som engagera sig i en hållbar samhällsutveckling kan bli Partnerföretag eller Stödföretag till From One To Another. Vi kan också, gemensamt, ta fram ett CSR-projekt för just Ert företag.
Partnerföretag förbinder sig att donera minst 50 000 kronor per år under minst tre år. Med bidraget kan FOTA etablera kvinnocenter i nya byar och på så vis skapa nya centrum för unga kvinnor och deras mammor. Partnerföretaget har möjlighet att följa utvecklingen av ett center på nära håll – från utvärdering av nya byar och lokalisering av ett nytt center, till markköp och byggnation av centret och därefter följa verksamheten via kontinuerliga rapporter. I byarnas kvinnocenter erbjuds kvinnorna möjlighet till enklare utbildning och partnerföretagets pengar finansierar då även lärare och material till detta. Det finns också möjlighet att besöka den by som företaget stöttar och på plats se hur bidraget gör skillnad.
Stödföretag gör ni också stor skillnad. Här är storleken på bidraget valfritt och används antingen för utbildningsstipendier till flickor och/eller till driftsstöd och utveckling av vår verksamhet i Kenya. Sponsrar ni stipendier får ni rapporter direkt från era stipendiater om hur det går för dem i skolan. Ert bidrag stöttar såväl flickorna, deras familjer och hela samhället där de bor. Som stödföretag har ni också möjlighet att besöka våra center i Kenya för att se hur bidraget gör skillnad.
Mer information om att vara Partner- respektive Stödföretag:

Företag

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram