DONERA

Flickor ska gå i skolan inte vara mammor. Del 1: Ett brev från Ann

I en serie i två delar får vi ta del av berättelser om hur situationen med tonårsgraviditeter ser ut i Kenya. Den första delen redogör för hur Ann Akoth, som är en del av Kenya-teamet på plats i Lunga Lunga, ser på att flickor ska gå i skolan och inte vara mammor. Brevet är direktöversatt av vårt kommunikationsteam i Sverige.

2/21/2022

Alla barn har rätt till att gå i skolan och flickor har rätt till utbildning oavsett graviditet, äktenskap eller moderskap. Afrika har det högsta antalet graviditeter bland tonåringar i världen enligt FN. Kenya, Kwale, Lungalunga och From One TO Another är inte ett undantag från statistiken.

I Kenya får flickor gå tillbaka till skolan efter att ha fött barn. En stor utmaning är dock samhällets uppfattning om vems ansvar det är om dina föräldrar inte kan ta hand om ditt barn. Ofta stannar därför flickan hemma för att kunna ta hand om sitt barn och återgår inte till skolan. Tonårsflickor som tidigt och oavsiktligt blivit gravida möter många sociala och ekonomiska hinder för att fortsätta utbilda sig. Många går därför miste om utbildning, något som kan få stora konsekvenser för samhällets framtid.

Pandemin resulterade i förödande konsekvenser för många flickor som blev gravida. Eftersom flickorna stannade hemma i nästan ett år var de inte lika upptagna som innan när de spenderade tid i skolan och la energi på sitt skolarbete. Vi kan inte förneka att flickorna är sexuellt aktiva, vilket är naturligt, men utbildning gör att flickorna är fokuserade på att uppnå ett mål. En flicka som går i skolan har en vision med sitt liv och kan därför se sitt värde i något annat än att bli mamma. Att inte spendera sina dagar i skolan utsätter flickan för större exponering gentemot situationer som kan resultera i en graviditet, både frivilligt och ofrivilligt.

I viss mån vill jag skylla på fattigdomen. När föräldrar inte kan tillgodose grundläggande behov hos sina barn kan vissa män dra fördel av detta och tillgodose flickans behov. På så vis hamnar flickan i en situation där hon inte kan säga nej till mannen och ger därmed ofrivilligt sin kropp till mannen i utbyte mot en tjänst.

Vissa skolor genomför obligatoriska graviditetstester på flickor, antingen som en del av den officiella regeringspolitiken eller som en del av skolans egen praxis. Dessa tester görs vanligtvis utan flickornas samtycke och kränker deras rätt till privatliv och värdighet. Vissa flickor är så rädda för en sådan förödmjukelse att de i förebyggande syfte hoppar av skolan när de får reda på att de är gravida, medan andra gör allt för att få till stånd osäkra aborter, vilket innebär att de riskerar sin hälsa och sitt liv.

Jag minns från min egen uppväxt att skolsköterskan och andra sjuksköterskor från det närliggande missionssjukhuset gjorde obligatoriska fysiska graviditetstester på varje elev i min gymnasieskola tre veckor efter att skolan hade öppnat efter semestern. Det var inte särskilt trevligt, men det var en skolrutin. Om du är positiv, kommer din förälder att uppmanas att hämta dig med dina tillhörigheter. En mycket smärtsam upplevelse när andra flickor tittar på.

Tonårsgraviditeter är en stor utmaning för den socioekonomiska utvecklingen eftersom de berövar våra unga flickor möjligheten att vidareutbilda sig och uppnå sina karriärmål. Det utsätter också flickorna och deras barn för stora hälsorisker. Enligt Världshälsoorganisationen är graviditets- och förlossningskomplikationer den främsta dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år, globalt sett.

From One To Another tillsammans med Nikumbuke Project (partnerorganisationen i Kenya) håller varandra i handen för att säkerställa flickors rätt till utbildning, stoppa barnäktenskap, tillhandahålla omfattande utbildning om sexualitet och reproduktiv hälsa och ta itu med de mycket höga siffrorna för tonårsgraviditeter i Lungalunga. Olika aspekter som alla har en negativ inverkan på flickors rätt till utbildning.

Det finns en flicka vid namn Kanga Hamisi, en av våra stipendietjejer och föräldralös, som blev gravid i årskurs 1. Som tur är gick hon tillbaka till skolan och går nu i årskurs 4. Hon är en smart flicka, men om det inte vore för stödet från From One To Another hade hon inte kunnat sluta skolan precis som andra flickor.

Ann Mildred Akoth

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram