DONERA

Företagare bidrar till global samhällsutveckling

Stärka kvinnors roll i världen. Bidra till att bygga hållbara samhällen. Stötta enskilda flickor och kvinnor till ett bättre liv. Det är några anledningar till varför företagare väljer att engagera sig i From One To Anothers verksamhet i Kenya.

”Här hemma jobbar vi utifrån värderingar som människors lika värde, transparens, öppenhet och tolerans. De värderingarna tycker vi From One To Another står för och det är en orsak till att vi stöttar deras arbete i Kenya”, säger Patrik Ytterman, vd för Ytterman Projekt AB som jobbar med byggprojektledning.

Företaget är ett så kallat partnerföretag som stöttar FOTA med minst 50 000 kronor per år. Tidigare har företaget stöttat andra organisationer men Patrik Ytterman slår ett extra slag för FOTA.

”Jag tycker att deras arbete har en direkt impact på kvinnors situation och det uppskattar jag. I de här byarna skapas samhällsstrukturer som blir hållbara. Flickor och kvinnor får utbildning. På så vis minskar de patriarkala strukturerna och kvinnornas status i byarna höjs”.

Genom att vara partnerföretag bidrar Ytterman Projekt AB både till att fler flickor kan få stipendium till studier och att fler byar kan öppna kvinnocenter för olika slags utbildning på plats.
Ett annat partnerföretag är bolaget Filipsson & Pihl AB. Magnus Pihl, en av ägarna i bolaget, har via olika företag stöttat FOTA:s arbete sedan 2017.

”Tidigare har vi brunnit för att stötta lokal elit- och ungdomsidrott här i Göteborg. Men vi har tänkt om. Vi tycker vi kan göra mer behjärtansvärda, långsiktiga insatser som stärker samhällens hållbarhet istället för att stötta elitklubbar här hemma”, säger Magnus Pihl.

Som företagare känner han en tillfredsställelse i att kunna hjälpa människor, och inte minst stärka kvinnors roll i världen.

”Det är nödvändigt. Dessutom har FOTA en spårbarhet, vi får direkt en inblick i vad pengarna går till och har dessutom kontakt med flera av stipendiaterna som skriver brev till oss. Det är fantastiskt roligt.”

Madelene Bolling är vd för managementbolaget Propia. Bolaget har valt att vara ett stödföretag för FOTA och stöttar fem flickor som får möjlighet att gå i gymnasiet.

”Det känns verkligen bra att göra något praktiskt och konkret för andra människor. Vi jobbar med hjärta och själ och vill ta ett stort socialt ansvar även utanför företaget”, säger Madelene Bolling.

FOTA:s verksamhet rimmar med Propias eget arbete, betonar hon.

”De satsar på kunskap som ska leda till en större självständighet bland kvinnor. Vi satsar på kunskap och kompetensutveckling här i Sverige. Och jag uppskattar verkligen att man så konkret kan följa hur FOTA:s arbete fortskrider.”

Även Madelene Bolling framhåller den egna glädjen i att vara med och bidra till en positiv global samhällsutveckling.

”Det här är vårt sätt. Alla kan göra något. Vi ger lite mer och tar ett gemensamt ansvar”

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram