DONERA

Från analfabeter till kvinnor med status – en reserapport

“From One To Another och Nikumbuke kom med ljuset till vår by. Förr var vi alltid gravida, fattiga, sjuka och utan framtid. Nu kan vi läsa, driver företag och sätter våra döttrar i utbildning” Fembarnsmamman Nyamvula Ndawa har svår tandvärk när vi är på besök i Perani. Men det hindrar henne inte att ställa sig upp och förmedla det starka och hoppingivande budskapet.
Övriga mödrar och coacher i skolsalen i Perani nickar instämmande och fyller i. De pratar om en ny respekt och status som de fått genom att vara medlemmar i centret. Både i sina mäns och bybornas ögon. Kvinnorna pratar om den stärkta självkänsla som läskunnighet skänker dem. Och att slippa vara orolig för vad som står på lånehandlingen som de förr skrev på med ett X. De pratar om sin stolthet över att kunna läsa sina barns skolböcker och meddelanden från skolan. Nu kan de vara ett stöd för sina barns studier.
Louise Felldin och hennes man Göran besökte sammanlagt sju av tretton kvinnocenter i december, äldre och nyetablerade center. De mötte nära 700 kvinnor, flickor och coacher som berättade om den positiva utveckling kvinnocentren och stipendierna bidrar till. Det som kvinnorna i Perani förmedlade återberättades i övriga center som vi haft igång under några år.

”Alla vet att satsningar på kvinnors och flickors utbildning är den enskilt starkaste faktorn för en bättre livskvalitet för alla. Denna, min femte, resa till Kenya belyste också hur rätt insatser ger förhållandevis snabb effekt”, säger Louise

Många kvinnor visade sin uppskattning för folkhälsoutbildningen och hur den kan innebära skillnaden mellan liv och död.

”Förr när vi fick malarianät av Röda korset använde vi dem till att fiska med. Tack vare hälsoutbildningen vet vi idag hur vi ska skydda våra familjer från dödliga sjukdomar. Vi vet vilken mat som är näringsrik och inte och vi kan familjeplanering” berättar Mwaka Dzombo som varit medlem i snart 10 år

Suget efter kunskap är stort. Men också över att få en mötesplats för samtal kvinnor emellan. Och en stunds avkoppling från alla vardagsplikter.

”Att få utbildning och kunna dela problem med de andra kvinnorna sänker min stress” vittnar Gina som är mamma till sex barn, varav fem är flickor.

Förutom alla positiva effekter av gymnasiestipendier och vuxenutbildning har FOTA med sin arbetsmodell – Circle of Education - även skapat nya möjligheter för våra anställda coacher och ledare. Majoriteten av våra coacher, en per kvinnocenter, har genom sin anställning fått sitt livs första lönearbete.
”Nu när jag har en stadig inkomst vågar jag satsa på solpaneler till vårt hem. Och det är helt och hållet mitt projekt. Det har jag gjort klart för maken”, säger Ann Akath med ett skratt.
Kwueke som bor i Pangani med sina sex barn, tre biologiska och tre föräldralösa, får avsluta;

”Om ingen stöder en kvinnas utbildning är hon ingen. Men om någon håller hennes hand kommer allt att bli bra”.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram