DONERA

Internationella kvinnodagen 2021 på plats i Kenya - Choose to challenge

Internationella kvinnodagen den 8 mars var en speciell dag för From One To Another, inte bara här i Sverige med galan “Not all heroes wear capes”, utan också på plats i vårt kvinnocenter i Lunga Lunga, Kenya. Totalt samlades 90 kvinnor från 18 olika kvinnocenter för att uppmärksamma kvinnors rättigheter och fira den internationella kvinnodagen. 

Dagen började med presentationer av alla deltagare och följdes sedan av en parad till marknaden. Inför paraden hade varje grupp fått i uppgift att tolka dagens tema, vilket var “choose to challenge”. Grupperna valde att i form av en sång eller en dikt uppmärksamma temat och på så vis sprida budskapet om vikten av kvinnors rättigheter genom paraden runt byn.

Efter paraden fick kvinnorna ta del av tal från ett par myndighetspersoner som kommit på besök. Utöver talen diskuterade kvinnorna betydelsen av women empowerment. Dagen avrundades med en gemensam lunch, som en stämningsfull avslutning på firandet.

“All our members left with much happiness and promised to choose to challenge.”

- så avslutar Bendettah, en av våra coacher sin beskrivning av en mycket lyckad internationella kvinnodagen 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram