DONERA

Jag vill bli läkare, inte bli bortgift Del 1: Ett brev från Ann.

Vad händer flickor utan utbildning? I en serie i tre delar får vi ta del av berättelser om risker och rädslor kring vad som händer med en flicka om hon inte får en utbildning. Vi kommer att få lyssna till röster från From One to Anothers team i Kenya, stipendiater och mammor.

Den första delen redogör för hur Ann Akoth, som är en del av Kenya-teamet på plats i Lunga Lunga, ser på riskerna med flickors uteblivna skolgång. Brevet från Ann är direktöversatt av vårt kommunikationsteam i Sverige.

2022-05-30
När flickor går miste om utbildning förlorar vi alla. Utan utbildning av hög kvalitet kan konsekvenserna för flickor bli förödande. I Kenya hoppar flickor av skolan för att de i stället ägnar sig åt hushållsarbete (31,9 %), har ekonomiska begränsningar (18,4 %), inte är intresserade av utbildning (15,3 %) och för att de gifter sig (12,4 %). De drabbade flickorna drabbas av social stigmatisering, färre arbetsmöjligheter, lägre löner och större sannolikhet för att komma i kontakt med det straffrättsliga systemet.

Vi vet att utbildning är ett av de mest kraftfulla vapen vi kan använda i kampen mot fattigdom. Varför? Därför att en investering i barns utbildning är en investering i deras framtid.

Om världen försummar den kris för flickors utbildning som pågår i länder runt om i världen, riskerar följande bli verklighet:

  1. Nästan 250 miljoner fler flickor kommer att gifta sig som barn fram till 2030.
  2. Det antal liv som förloras varje år på grund av att man inte lyckas ge tillgång till utbildning av hög kvalitet år 2050 kommer att motsvara det antal liv som i dag förloras på grund av hiv/aids och malaria, som är bland de dödligaste infektionssjukdomarna.
  3. Mer än en av fyra människor som lever i låginkomstländer kan komma att leva under förhållanden av extrem fattigdom år 2050.
  4. Låginkomstländernas ekonomiska produktion per person (BNP per capita) kommer att vara nästan 70 % lägre 2050 än vad den skulle vara om alla barn gick i skolan. Detta kommer att skapa en förlust på 1 800 000 000 000 000 dollar - det vill säga 1,8 triljoner dollar - enbart i låginkomstländerna.

Kenyanska kvinnor har i årtionden befunnit sig i maktens utkant. Detta beror på sämre utbildning, brist på möjligheter, sexism, okunskap och förnedrande kulturella sedvänjor som förvisat dem till privata utrymmen.

Ojämlikhet mellan könen är inte begränsad till högre utbildning. Den genomsyrar alla nivåer av att leva och lära. Exempelvis är det mer sannolikt att flickor än pojkar hoppar av skolan på grund av faktorer som fattigdom, osäkra inlärningsmiljöer, höga utbildningskostnader och långa avstånd till utbildningsinstitutioner. Dessa faktorer påverkar även pojkar, men de ger upphov till ytterligare risker för flickor, till exempel tidiga graviditeter och sexuella övergrepp.

Andra utmaningar är den börda av hushållssysslor och familjeansvar som generellt tilldelas flickor.

Detta leder till att färre flickor än pojkar är inskrivna i grund- och gymnasieskolor och färre är berättigade till högre utbildning. Detta begränsar deras tillgång till framtida arbetsmöjligheter.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram