DONERA

Kedjereaktionen börjar nu
och den viktigaste länken är du.

Kunskapskedjan - så funkar det

Från From One to Another till coachen
I varje kvinnocenter som vi etablerat finns minst en coach. Vi ger kunskap och verktyg till coacherna på plats för att de sedan ska kunna bedriva undervisning av hög kvalitet.
Från coachen till mamman
I varje kvinnocenter möts ett hundratal kvinnor varje vecka under ledning av coachen. Coachen ger mamman stöd, kunskap och vägledning.
Från mamman till dottern
Genom kvinnocentret erbjuds mamman ett av From One to Another finansierat gymnasiestipendium för sin dotter. Utöver själva stipendiet, kan mamman även bidra med stöd och kunskap till sin dotter.
Från mamman till samhället
I kvinnocentret lär sig mamman förutom att läsa och skriva även om hälsa, företagande och om sina rättigheter. Med dessa kunskaper kan hon lyfta sin egen och sin familjs ställning i samhället och få en bättre möjlighet till högre inkomst.
Från dottern till samhället
Cirkeln sluts när flickor och kvinnor genom sin utbildning kan bidra till samhället i stort och till en mer hållbar samhällsutveckling.
From One To Another - Circle of Education

I stora delar av världen saknar flertalet flickor den utbildning som är nyckeln till välstånd, rättvisa och säkerhet.
Våra projekt bygger på sprängkraften i kunskap och den positiva kedjereaktion som utbildning skapar.

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram