DONERA

Kvinnocentret i Tsuini är färdigt!

För att kunna stötta flickors lika rätt till utbildning behöver vi skapa hållbara samhällen runt flickorna. Det gör vi genom att bygga kvinnocenter för deras mödrar. Tack vare Lush donation står vårt 13:e kvinnocenter nu klart i byn Tsuini.
Kvinnocentret i Tsuini ger support, råd och utbildning till flickornas mammor och är en samlingsplats för både mödrar och döttrar. Här ges mammorna verktyg och motivation för att i sin tur kunna stödja sina döttrars utbildning. Centret i Tsuini omfattar ca 120 mödrar och ca 260 döttrar som går i både grund- och gymnasieskola.

Det har tagit oss 3 månader att bygga kvinnocentret – från det att vi köpte marken till att byggnaden stod klar, berättar Bendettah Thomas Muthina.

Huset har en kombinerad mötes- och utbildningssal, en grävd latrin och en handfull stolar. Det är byggt i trä och lera, som många hus i området, och har ett plåttak för att bättre kunna avleda och samla in regnvatten. Fler stolar ska köpas in när ekonomin tillåter. Kvinnorna har även planterat träd och är mycket stolta över sitt nya center.

Vi samlas på fredagar då vi coachar mödrarna. Ett 30-tal av våra medlemmar har aldrig gått i skolan och behöver lära grunderna i läs- och skrivkunnighet men också matematik, berättar Tsunis coach Dorcus Masaku

Av övriga 90 medlemmar i Tsuini har ungefär hälften enbart grundskoleexamen och hälften har även gått delar eller hela gymnasiet. Etableringen av kvinnocentret i Tsuini är en del av FOTA:s långsiktiga mål att ha 1 000 flickor i highschool 2030.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram