DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - april

En välbehövlig skolledighet, fantastiska dagar med stipendiecermonier samt stöttande samtal i kvinnogrupperna och med stipendiaterna har präglat arbetet på plats i Kenya under april månad! Givetvis har även ytterligare en From One to Another stipendiat och en kvinna uppmärksammats särskilt av teamet på plats i Kenya. I början av december ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av From One to Anothers Kenya-team. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under april?

April har varit en hektisk månad för From One to Anothers Kenya-team. Framförallt kretsade arbetet kring arbetet med stipendieceremonierna, där 350 flickor från 20 byar tilldelades sina stipendier för kommande års skolgång!

Eftersom stipendiaterna under april har ett långt skollov menar Ann att det är större risk att flickorna tappar fokus från sina studier. Därför säger Ann att det var extra viktigt att stötta både flickorna men också mammorna under månaden. Därför hade teamet samtal med mammorna i kvinnogrupperna om vikten av att fortsätta uppmuntra sina döttrar att fokusera på sin utbildning. Även mentorskapssamtal med stipendiaterna ägde rum i byarna. Allt för att skapa så bra förutsättningar för flickornas skolgång som möjligt!

Stipendiecermonierna ägde rum vid två tillfällen. Den 6 april i byn Lunga Lunga och den 7 april i byn Mwena. Ann berättar att det blev fantastiska dagar. Talare bjöds in från regeringen och från ideella organisationer. Bland annat så talade chefssekreteraren för stadsdepartementet för kriminalvård. Ann menar att hon är en mycket inspirerande kvinna för stipendiaterna eftersom hon också växte upp i samma kommun med mycket små ekonomiska förutsättningar. Chefssekreteraren tog med sig flera av sina kvinnliga kollegor som hade motiverande samtal med många av From One to Anothers stipendiater. Även utbildningsministern i Kwale kommun närvarade vid ceremonin. Förutom att uppmuntra flickorna att arbeta hårt och att med sin kunskap bidra till samhället, så delade hon ut sanitetsbindor till dem som ville ha.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Som bekant har From One to Anothers stipendiater haft ett långt skollov, men den 25 april började alla elever utom förstaårseleverna sina nya årskurser. Förstaårseleverna får istället vänta med att börja med sina studier tills den 3 maj. Tack vare att From One to Another kunde dela ut 350 skolstipendier kan alla flickor fortsätta sin skolgång och ännu fler flickor sätta sig i skolbänken under år 2022.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Till månadens From One to Another stipendiat vill Kenya-teamet utse Mwanasiti Bakari från byn Mgombezi. Mwanasiti studerar i nuläget form 3 på Ngozi Girls Secondary School. I sin vardag menar Mwanasiti att den största utmaningen är hennes familjs dåliga ekonomi. Hon ser dock ljust på sin egen framtid! Hennes stora dröm är att ta en examen som högskoleingenjör och på så sätt få arbeta vidare med hennes favoritämne, matematik. Mwanasiti uppger att hon är väldigt glad för det bidraget hon får genom From One to Another för att hon ska kunna fortsätta studera och öka sin egenmakt.

För april månad vill Kenya-teamet särskilt lyfta Elizabeth Joseph från kvinnogruppen i Juakali. Elizabeth är 39 år gammal och kommer från Tanzania, men är gift med en kenyansk man. Hon arbetar  som kokerska åt personal inom den kenyanska tullen - ett jobb som hon trivs mycket bra med genom dess stora möjlighet att interagera med många människor från olika bakgrunder och kulturer. Elizabeth har själv aldrig gått i skolan, men värdesätter utbildning högt. För Elizabeth är det av stor vikt att hennes barn ska få möjlighet att utbilda sig till högsta möjliga nivå. Hon tycker själv om att lyssna på och lära sig engelska, med siktet inställt på att inom kort kunna både prata och skriva språket. Elizabeth beskriver sitt medlemskap i kvinnogruppen i Juakali med orden: “it is my second home”. Hon ser positivt på de möjligheter som kvinnogruppen givit henne. Exempelvis har hon fått möjligheten att ta mikrolån och på så sätt kunna stötta sin familj. Hennes dotter har dessutom, glädjande nog, precis fått sitt första skolstipendium från From One to Another.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram