DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - april

Diskussioner om mänskliga rättigheter, distansstudier, examen och utnämningar av månadens kvinnor - april månad har bara swishat förbi i Kenya. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av de svar som Ann gett oss i den första av många månadsuppdateringar.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under april?
Mötena i kvinnogrupperna har under april främst kretsat kring temat mänskliga rättigheter. Samtalen har bland annat handlat om rätten till mark, diskriminering, slaveri, kultur och religion. Ann berättar hur de flesta kvinnor i grupperna saknar kunskap om sina rättigheter, varför Kenya-teamet lagt ner stort engagemang i att utbilda och samtala kring detta viktiga ämne. Hon tillägger att temat skapade stora diskussioner och att kvinnorna ställde många frågor. Några exempel på frågor som ställdes är: Hur kan jag rapporterna min man om han tvingar sig på mig? Innebär alla barns rätt till utbildning att jag kan bli anmäld för att jag inte har råd att betala mitt barns skolgång? Har jag rätt till abort om jag blivit våldtagen? Kan jag tvinga mina barn att gå i samma kyrka som mig? Har jag rätt till min kropp även gentemot min man? 

Hur ser skolsituationen ut just nu för FOTA:s stipendiater?
Ann börjar med att berätta den fantastiska nyheten att 66 av FOTA-stipendiaterna kunde ta sin examen den 21 april! Resterande stipendiater kommer att återgå till skolan den 10 maj, efter att ha haft lov i april. Under månaden har FOTA-stipendiaterna också skrivit brev till sina sponsorer.

Precis som i resten av världen har dock skolorna i stor utsträckning fått anpassa sig till den rådande pandemin. När skolorna har kunnat hålla öppet har de, i största möjliga mån, sett till att det finns vatten och tvål för att kunna upprätthålla god handhygien. Dessutom har elever och personal rekommenderats att bära mask. Skolorna har jobbat med social distansering och många lärare har uppmanats att vaccinera sig. 

Ann påpekar dock att pandemin gjort att många av flickorna behövt studera hemifrån. Hon berättar hur olika grupper av kvinnor hjälpt flickorna med deras studier ute i byarna. Pandemin riskerar att ha en mycket negativ effekt på de framsteg som Kenya gjort de senaste åren gällande jämställdhet och inkludering i skolorna. Ju längre tid flickorna inte kan gå till skolan, desto större är risken att de hoppar av på grund av fattigdom och könsbaserat våld. 

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
Kenya-teamet utser Josephine Ndugwa till månadens FOTA-stipendiat. Hon läser just nu Form 3 tack vare FOTA:s high school stipendium. Utöver sina studier har Josephine lagt mycket tid och energi på att coacha yngre flickor och pojkar under pandemin.

Till månadens kvinna utnämns Anna Kairitu Muthui 64 år. Anna en ensamstående mamma med fyra barn och 14 barnbarn. Hon en av de ursprungliga kvinnorna i Nikumbuke Project (FOTA:s samarbetsorganisation i Kenya). Enligt Ann är Anna mycket engagerad i “the circle of education”. Dessutom är Anna bra på att komma i tid samt att hon är mycket stöttande och mån om andra människor. Ann beskriver avslutningsvis Anna med orden: “She may not be rich wealthwise but very rich in the heart.”

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram