DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - augusti 2023

Vilka aktiviteter har ägt rum i Kenya under juli? 

En viktig händelse under månaden var renoveringarna av centren i Mgombezi och Juakali. I kvinnogrupperna diskuterade man klimatförändringar och tandvård. Man fick besök av 5 mentorer inom tandvård från USA, genom organisationen Health by All means. I mitten av augusti tog verksamheten i kvinnogrupperna semester i 2 veckor så att kvinnorna kunde fokusera på skörden.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Under skollovet arrangerades tillfälle för flickorna och kvinnogrupperna att träffas i sina byar. I slutet av augusti började skolan igen med den sista terminen för läsåret.

Finns det någon/några elever som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Diana Mwingo är nitton år gammal och läser Form 4 på Kingwede Girls Secondary School. Hon kommer från en familj med en ensamstående mamma och sju barn. Hennes mamma försörjer sig som bonde. Diana vill bli läkare när hon blir äldre.

Grace Umazi Ruwa är arton år och läser Form 3 på Lunga Lunga Secondary School. Hennes föräldrar försöjer sig som bönder och hennes mamma är coach för kvinnogruppen i hennes hemby. Grace har två bröder. Det hon gillar mest med From One to Another är att stipendierna ger större egenmakt till flickorna genom utbildning. Grace vill bli elektriker och hennes favoritämnen i skolan är matte, geografi och fysik.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Chari Ben från Mwena är 58 år och försörjer sig som bonde. Hon gick med i gruppen för att få kunskap och lära sig nya saker.

Kaath Santa från LungaLunga är 47 år, är gft och har fem barn. Hon försörjer sig också som bonde. Det hon gillar mest med From One to Another och Nikumbuke är att det för flickor och kvinnor samman och lär ut vikten av utbildning och självständighet för kvinnor. Tack vare att hon är med i kvinnogruppen kan hon nu läsa, skriva och prata på engelska.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram