DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - december

Så var ytterligare ett år med hårt arbete i Kenya snart till ända, men först en uppdatering från arbetet under december månad! Under jul och nyår har From One to Anothers stipendiater en välförtjänt ledighet, vilken Kenya-teamet tar tillvara på genom att träffa flickorna i byarna. I kvinnogrupperna har månadens diskussioner kretsat kring det angelägna temat könsbaserat våld. Givetvis har även en månadens stipendiat och en månadens kvinna uppmärksammats. I början av december ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under december?

Diskussionerna i kvinnogrupperna har under december månad kretsat kring temat könsbaserat våld, vilket är en av de vanligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Enligt en undersökning utfärdad av det statliga bolaget “National Crime Resarch Center” i Kenya involverar det könsbaserade våldet många olika förövare, från intima partners och familjemedlemmar till främlingar och institutionella aktörer som lärare och poliser. Undersökningen visar också att de vanligaste formerna av könsrelaterat våld är kroppsskador, fysisk misshandel, verbala övergrepp och våldtäkter. Den mest grundläggande orsaken till könsbaserat våld är den djupt rotade traditionella uppfattningen om mäns dominans över kvinnor. Ann berättar att Kenyas regering i juni 2021 fattade beslut om att stoppa könsbaserat våld senast 2026. Dessa åtgärder menar Ann är livsviktiga för kvinnor och flickor eftersom över 40 % av kvinnorna i Kenya sannolikt kommer att utsättas för sexuellt våld i nära relation under sin livstid.

Ann berättar att de diskuterar könsbaserat våld i kvinnogrupperna för att coacha och stärka kvinnorna, liksom sprida kunskap om det utbredda problemet. Under samtalen uppstod frågor som: Vad är könsbaserat våld? Vad är “redflags” i ett äktenskap eller ett förhållande? Hur kan vi bekämpa könsrelaterat våld på egen hand, utan hjälp från regeringen? Vad gör fattiga familjer, särskilt barn, mer sårbara för könsbaserat våld?

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One To Anothers stipendiater?

Under jul och nyår har From One to Anothers stipendiater ledigt från skolan mellan 23 december och 4 januari. Denna ledighet tar Kenya-teamet tillvara på genom att träffa flickorna ute i byarna. Ann berättar att syftet med mötena är att diskutera tre frågor: skolbränderna som härjat i Kenya den senaste tiden, tonårsgraviditeter och tidiga giftermål. Flickorna får då chansen att berätta vad de tror och själva upplever är orsakerna till problemen. Beträffande skolbränderna nämner flera av flickorna oro, dåligt ledarskap, drogmissbruk och rädsla för den förväntade strikta övervakningen av de nationella proven som potentiella förklaringar. Orsakerna till tonårsgraviditeter tror flickorna handlar om fattigdom, grupptryck, stress, sexuell nyfikenhet, familjeproblem, pornografisk litteratur, brist på utbildning och vägledning samt könsbaserat våld. Till sist menar flickorna att tidiga giftermål ofta beror på fattigdom, plötslig graviditet, könsbaserat våld, kulturella värderingar, brist på utbildning och analfabetism hos föräldrarna.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

För december månad vill Kenya-teamet särskilt lyfta From One To Another-stipendiaten Chizi Mwanajuma Nzaphila. Chizi är 18 år gammal och kommer från Ngathini, vilken är en av de nyaste byarna till vilken From One to Another under året har utvidgat sin verksamhet. Chizi studerar form 1 på Canon Kituri Seconday School. Hon är uppvuxen i en stor familj med nio syskon. I framtiden drömmer hon om att bli läkare. Av Ann beskrivs Chizi som utåtriktad, vänlig och smart.

Till månadens kvinna utses 45 åriga Catherine Mulwa. Catharine tillhör den nya kvinnogruppen i samma by som Chizi, det vill säga i Ngathini. Catherine är mamma till fyra barn och arbetar som jordbrukare. På frågan om varför hon gick med i kvinnogruppen svarar Catherine att det var för att öka sin utbildningsnivå samt lära sig mer om hälsa och hur man driver företag. Men även möjligheten till stipendium för sina döttrar motiverade henne till att gå med. Ann beskriver Catherine som mycket positiv till utbildning och som en lagspelare. Catherine tycker mycket om, liksom har en stor tro på kraften i föreningen av kvinnor. Hennes favorituttryck är: “Unity is growth”.

Med den uppdateringen vill vi på From One to Another passa på att tacka Dig för du har följt med oss under det gångna 2021, med förhoppningen om att Du vill fortsätta att följa vårt arbetet i Kenya även under 2022. Vi vill också passa på att önska Dig ett riktigt gott nytt år!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram