DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - februari

Februari har varit en tuff månad för byarna kopplade till From One to Another på grund av den svåra torka som just nu drabbar landet. Trots detta har verksamheten fortsatt som vanligt. I kvinnogrupperna har diskussionerna kretsade kring fördomar om kvinnor inför den stundande internationella kvinnodagen. För From One to Anothers stipendiater har månaden varit intensiv, eftersom de just nu skriver sina slutprov. Kenya-teamet har i slutet av månaden uppmärksammat ytterligare en stipendiat och en kvinna extra värd att hyllas. I början av februari ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under februari?

Under februari månad har diskussionerna i  kvinnogrupperna fokuserat på den annalkande internationella kvinnodagen genom att prata om hur fördomar mot kvinnor i samhället kan bekämpas. För de allra flesta kvinnor var fördomar ett nytt begrepp som coacherna fick ägna mycket tid till att förklara och exemplifiera. Temat skapade livliga diskussioner om hur personliga erfarenheter, barnuppfostran och media påverkar fördomar mot kvinnor, men även hur kultur kan avgöra vad som anses vara normalt. Några av samtalen berörde frågan om hur utbildningssystemet och dess inneboende värderingar har betydelse för fördomar. Ann berättar att många berördes av temat, särskilt i de nyare kvinnogrupperna. Många av kvinnorna fick genom samtalen nya insikter i sina demokratiska rättigheter. Särskilt påtagligt blev det eftersom det kenyanska valet äger rum i augusti i år.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?
From One to Anothers stipendiater i form 1-3 håller just nu på att skriva sina slutprov. Därefter kommer de att kunna avsluta terminen och snart komma hem för en sju veckor lång semester, i väntan för att förhoppningsvis få påbörja en ny årskurs i april. Flickorna i form 4 tar snart sin examen och kommer att genomföra sina slutprov i mars och i slutet av april. I år har From One to Another glädjande nog 91 studenter som tar sin examen!

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
Den From One to Another stipendiat som kenya-teamet vill lyfta lite extra i februari är Sophia Bache Umazi. Hon är 17 år gammal och studerar form 2 på Lungalunga Secondary School. Sophia bor tillsammans med sina sex syskon och en ensamstående mamma. I framtiden drömmer hon om att bli gynekolog och därigenom kunna hjälpa kvinnor med deras olika hälsoproblem. Som förebilder har hon kvinnor på Lungalunga Sub County Hospital. Av Ann beskrivs Sophia som mycket ansvarsfull, samarbetsvillig, artig och disciplinerad. Hon beskrivs även som en riktig lagspelare!

Till månadens kvinna utnämner Kenya-teamet Ruth Musau. Ruth är 41 år gammal och tillhör kvinnogruppen i Kidomaya. Hon är gift och mamma till fyra barn. Som barn tvingades Ruth hoppa av skolan redan i årskurs 8 då hennes föräldrar inte hade råd att betala hennes skolavgifter. Hennes stora dröm var att bli läkare. Idag är Ruths största dröm att att hennes barn ska kunna ta examen från high school och sedermera studera på universitetet. En dag hoppas hon på att få se sina barn bli självständiga. Av Ann beskrivs Ruth som en stjärna genom sitt starka driv efter att utbilda sig ytterligare. Hon vill ständigt lära sig mer för att på så sätt kunna förändra sin framtid. Ann avslutar sin beskrivning av Ruth med orden: “She is always punctual in class and always with a book”.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram