DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - juli

En stipendieutdelning fylld av leenden och glädjetårar, liksom personliga diskussioner om drömmar och mål har präglat arbetet på plats i Kenya under juli månad. Utöver det har Kenya-teamet utnämnt ytterligare en stipendiat och en kvinna extra värda att lyftas. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av From One To Another-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under juli?
Under juli månad har kvinnogrupperna fokuserat på temat “målsättningar”. Ann berättar hur varje kvinna fått chansen att dela med sig av de drömmar och mål som hon satt upp för sig själv sedan sin barndom. De diskuterade huruvida de uppnått sina mål och vilka orsaker som kan ligga bakom att de misslyckats.

Ann säger att det fanns ett mål som enade kvinnorna. Målet att inte leva i fattigdom. Ett mål som tyvärr många av kvinnorna inte lyckats uppnå, åtminstone inte än. En stor del av diskussionerna kretsade därför kring vad som hindrat kvinnorna från att ta sig ur fattigdom. Flera olika anledningar togs upp och samtalades kring. Ett exempel på en händelse som försvårat möjligheten att ta sig ur fattigdomen är att flera av kvinnorna blivit bortgifta i ung ålder. Andra kvinnor menar att bröderna i familjen prioriterats en plats i skolan, då de ansågs mer intelligenta. Ytterligare orsaker som nämndes var könsdiskriminering, stereotyper om att kvinnan ska hållas i köket och tankar om att kvinnors främsta syfte är att bära barn. Till sist påpekar Ann hur flera av kvinnorna inte heller kunde utbilda sig på grund av skolornas bristande sanitära förhållandena. En anledning som gjorde det svårt för många att gå till skolan under menstruationen.

Flera frågor uppstod i samband med diskussionerna. Bland annat hur man sätter upp smarta mål och hur man påverkas av att inte uppnå sina mål. Flera ifrågasatte också varför man inte uppnår sina mål trots att man tänkt att det är möjligt och huruvida det är möjligt att förverkliga mer än en dröm samtidigt.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One To Another:s stipendiater?
Juli var en månad av glädje för FOTA:s stipendiater. Det var äntligen dags för utdelningen av stipendierna. Ann säger: “From One To Another once again gave a smile to 314 girls, 314 families, 13 villages. What a great gift from great people who value Education, who value power, who embrace change!” Det var med stora leenden och glädjetårar som flickorna fick ta emot sina stipendium.

Utöver stipendieutdelningen har flickorna gått i skolan som vanligt. Under en vecka hade de dock ett kortare lov, vilket de spenderade med att bland annat skriva brev till sina sponsorer. Ledigheten är dock kortare än vanligt för att skolorna ska kunna ta igen så mycket som möjligt av den tid som gått förlorad i och med pandemin under skolåret 2020.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
För juli månad vill Kenya-teamet särskilt lyfta From One To Another-stipendiaten Mwanaidi Mafiu Salim. Mwanaidi är 17 år gammal och den första flickan i sin släkt som studerar på gymnasienivå, mer specifikt i form 3 på Leisure Rondwe Jalaram Girls Secondary School. Av Ann beskrivs Mwanaidi som mycket flitig och dedikerad. I framtiden drömmer hon om att bli läkare.

Till månadens kvinna utses 41-åriga Saumu Hussein Fujo. Saumu är mamma till två flickor och änka sedan fem år tillbaka. Hon försörjer sig på att laga och sälja mat i sin hemby Ngweneni. Ann beskriver Saumu som mycket dedikerad till kvinnogruppen. När gruppens ordinarie coach är frånvarande ställer Saumu alltid glatt upp i att coacha sina gruppmedlemmar. Saumu är en av få kvinnor i kvinnogrupperna med en gymnasial utbildning. Hon missar inte ett möte och är en förebild för många!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram