DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - juni

Att utvärdera det som varit och etablera nya arbetssätt har präglat juni månad för From One to Anothers stipendiater och kvinnogrupper. Kenya-teamet har även uppmärksammat ytterligare en inspirerande From One to Another stipendiat och en månadens kvinna. I början av juni ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av From One to Anothers team på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vilka aktiviteter har ägt rum i Kenya under juni?

I juni har Kenya-teamet arbetat med att färdigställa den utvärderingsrapport som visar på hur samarbetet mellan From One to Another och Nikumbuke har fungerat och hur det gemensamma arbetet kan förbättras för att effekterna för flickor och kvinnors egenmakt kan bli ännu större. Nya mentorer har också utbildats som ska undervisa i kvinnogrupperna om hälsa, våld i hemmet och kvinnors rättigheter. En höjdpunkt för kvinnogrupperna under månaden har varit deras deltagande i en stor fotbollsturnering!

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Skolorna har pågått som vanligt hela juni. Den 1 juli kommer skolårets första termin att avslutas. Skolåret 2022 är ett speciellt år berättar Ann. Detta eftersom de tre nationella prov som kommer att genomföras 2022 bygger på Kenyas nya utbildningssystem. Den nya läroplanen har under de senaste åren gradvis ersatt det gamla. Detta gör att examenstillfällen kan komma att se lite annorlunda ut för From One to Anothers stipendiater i år. Ann berättar också att stipendiaterna kämpar för att studera hårt, få bra betyg och nå sina mål.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

I juni vill Kenya-teamet särskilt lyfta From One to Another stipendiaten Asha. Asha är från byn Mgombezi och studerar form 2. Under 2019, när Asha gick i form 1, råkade hon ut för en allvarlig motorcykelolycka. Till följd av olyckan blev hon sängliggande i över ett år och tvingades att amputera ett ben. 2021 kunde hon gå tillbaka till skolan igen, men fick då byta till en annan skola. Den största utmaningen för Asha är idag hennes tillstånd och att det finns saker i sin vardag som hon inte kan göra själv. Trots det har Asha stora drömmar för framtiden. Hon vill bli läkare och arbeta för samhället. I skolan är hennes favoritämne kemi. Asha är mycket tacksam för möjligheten att kunna studera och ta ytterligare kliv mot sina mål och drömmar.

Till månadens kvinna utnämner Kenya-teamet Purity från kvinnogruppen i Lungalunga. Purity är 34 år gammal, gift och mamma till två barn. Till följd av en graviditet tvingades Purity hoppas av sina high-school studier när hon gick i form 3. Hennes vänner uppmuntrade henne till att göra en abort, men Purity fruktade för sitt liv. Graviditeten gjorde livet tufft för henne då hon tvingades leva tillsammans med den man som gjorde henne gravid. Efter en tid av misshandel valde hon till slut att ta sig tillbaka hem till sin familj, som dock inte heller kunde försörja henne och hennes barn. Purity fick flytta till sin syster där hon lyckades skaffa sig ett jobb. Idag driver hon sin egen butik där hon säljer olika produkter.

Purity gick med i From One to Anothers partnerorganisation Nikumbuke för att ta del av all den kunskap som flödar i kvinnogruppen. Hon fick dessutom möjlighet att vara med i kvinnogruppens fotbollslag där hon direkt kände sig som hemma. I kvinnogruppen får Purity dela sina livserfarenheter med andra kvinnor och delta i ett sammanhang bestående av både stöd och kärlek. Purity har idag gift om sig och är lyckligare än någonsin. Hon avslutar med orden: “I am a happy woman in Nikumbuke, I am stronger than I was before, I am better and independent.”

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram