DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - juni 2023

För månadens stipendiater har vi valt ut två stycken, en från Mwena centret och en från LungaLunga. Priciallah Azanze representerar Lunga Lunga och Jennifer Akinyi Ochieng’ representerar Mwena. Vi har även valt ut två personer från kvinnogrupperna att uppmärksamma, precis som för flickorna representerar en Mwena och en LungaLunga.

Vilka aktiviteter har ägt rum i Kenya under juni? 

Kvinnogrupperna fick under juni månad besök från två mentorer från USA, Amelia and Iris. Tillsammans med dem och coacherna pratade man bland annat om mens och säkert sex.

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One to Anothers stipendiater?

Alla flickor hade ett lov mellan 25:e maj och 3:e juni men är nu tillbaka och studerar. Alla jobbar hårt och gör bra ifrån sig.

Finns det någon/några elever som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

För maj månad vill teamet på plats i Kenya särskilt lyfta två flickor, Priciallah Azanze och Jennifer Akinyi Ochieng’ .

Pricillah är 18 år och går i form 1 på Mwalewa Girls Secondary School. Förra terminen bodde hon på skolan men sovsalen brann ner och alla hennes saker med den. Eftersom hennes föräldrar inte haft råd att ersätta hennes saker har hon inte kunnat återvända. Pricillah drömmer om att arbeta som lantbruksingenjör och hennes favoritämnen i skolan är lantbruk, geografi och mattematik. Hennes familj består av tolv barn där hon är nummer elva i skaran och två föräldrar, hennes far är gammal och sjuk. Föräldrarna är båda bönder.

Jennifer Akinyi Ochieng’ går på Kingwede  Girls High School. Hon är 14 år och vill bli kirurg så hon kan hjälp sitt samhälle och världen i stort. Hon är väldigt tacksam att hon får stipendium från From One to Another och jobbar hårt i skolan för att nå sina mål.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Två speciella kvinnor från kvinnogrupperna har Kenya-teamet också valt ut för maj månad. Halima Said Mwadzuma representerar Lunga Lunga och Luvuno Nyika representerar Mwena.

Halima är 63 år gammal och kommer från byn Jirami. Hon är gift och har 12 barn och 15 barnbarn. Hon arbetar som bonde. Hon gick aldrig i skolan men har som mål att lära sig läsa och skriva. Den största utmaningen för att nå det målet är att hon inte har så bra syn.

Luvuno Nyika är 49 år och gift. Hon är bonde och affärskvinna. Hon är en förebild inom vår Circle of Education och tycker om alla Nikumbike aktiviteter som kvinnogruppen erbjuder. Hon drömmer om att kunna stötta sina barn så de kan uppnå sina mål.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram