DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - juni

Så var ytterligare en månad till ända. I juni har skolorna pågått för fullt för FOTA:s stipendiater och i kvinnogrupperna har temat #tellyourstory resulterat i personliga och känslosamma diskussioner. Dessutom har Kenya-teamet uppmärksammat ytterligare en FOTA-stipendiat och en kvinna extra värd att hyllas. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under juni?Juni var en känslosam månad i kvinnogrupperna med diskussioner kring temat #tellyourstory, där kvinnorna gavs möjlighet att dela med sig av sina livshistorier. Ann berättar: “June was a sharing month, we shared real life stories to motivate each other, leave our burden behind and begin to feel more at peace”. För kvinnorna i grupperna är en gemensam nämnare att alla kämpar för att sina familjer ska må bra, vara lyckliga och ha en tillräckligt god ekonomi för att klara sig, menar Ann. Men vägen till välstånd och lycka är för många mycket tuff. Oron för sin familjs välmående innebär en konstant närvaro av stress. Många av kvinnorna berättar hur de ofta pendlar mellan hopp och förtvivlan i sitt ständiga arbete för att säkerställa att familjen mår bra och har tillgång till de viktigaste nödvändigheterna.

Ann berättar vidare att det var helt frivilligt för kvinnorna att dela med sig av sina berättelser. Många grät tillsammans, tröstade varandra, lärde sig av de historier som delades och fick nya perspektiv på sin egen och andras situation. De delade berättelserna resulterade i diskussioner kring ämnen såsom drogberoende,  karaktärsdrag för en traumatiserad person, hur man kan förutse självmord och vad som kan klassas som “red flags” i en våldsam relation.

I och med diskussionerna såg kvinnorna behovet av att ha samtalsgrupper även i framtiden kring dessa mycket svåra ämnen. Ann påpekar hur viktigt det är att dela med sig av sina erfarenheter och avslutar med orden: “We believe in the say that a problem shared is a problem half solved.”

Hur ser skolsituationen ut just nu för FOTA:s stipendiater?
Ann berättar glädjande att alla FOTA:s stipendiater nu går i skolan för skolårets tredje termin. Mindre glädjande är dock den nya vågen av covid-19 som sköljer över landet, något som har resulterat i lokala lockdowns och utegångsförbud i de värsta områdena. Ann påpekar dock att skolorna hittills inte påverkats, men hon menar att det finns en stark rädsla för att även dessa kan komma att påverkas om läget förvärras.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
Kenya-teamet utser Damaris Muendi Ndolo till månadens FOTA-stipendiat. Damaris kommer från byn Mpakani och studerar form 3 på Mwereni Girls Secondary School. I framtiden drömmer Damaris om att bli lärare. Sin stora talang för yrket har Damaris visat genom att hon under lov, liksom vid uppehåll på grund av covid-19, har hjälpt coacherna med att undervisa de yngre flickorna. Vidare beskrivs Damaris som smart, väluppfostrad och punktlig. “She is our ambassador for quality education” - så avslutar Ann sin beskrivning av Damaris.

Till månadens kvinna utnämns Leonidah Mutio Titus. Leonidah är 55 år gammal och ensamstående mamma till sex barn. När hennes man dog för mer än tio år sedan förändrades hennes liv avsevärt. Leonidah, som tidigare hade blivit försörjd av sin man, insåg efter ett par nätters hunger att hon var tvungen att skaffa sig ett eget arbete för att kunna försörja sin familj. Idag arbetar Leonidah som jordbrukare och alla hennes barn går i skolan. Hon älskar även att sjunga. Ann beskriver Leonidah som en trogen och stark medlem av kvinnogruppen i byn Tsuini. Genom sitt gedigna arbete bidrar hon även till byns välfärd. Ann avslutar sin beskrivning av Leonidah med orden: “She is proud of being in the Nikumbuke family”.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram