DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - maj

Maj - en månad fylld av nervositet inför slutbetyg för vissa av FOTA:s stipendiater och en tillbakagång till skolbänken för andra. Samtidigt har ämnet vatten avhandlats flitigt i kvinnocentren och ytterligare en FOTA-stipendiat och en kvinna har uppmärksammats av Kenya-teamet. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under maj?
Under maj har mötena i kvinnogrupperna framförallt handlat om ämnet vatten. Ann berättar varför vatten är så viktigt att prata om: “Water is life and in Lunga-Lunga we have serious problems with safe water”. Eftersom det är mycket vanligt att barn och kvinnor blir sjuka till följd av att de druckit obehandlat vatten, menar Ann att spridningen av kunskap kring ämnet är avgörande. Många insjuknar i kolera och tyfoidfeber som sprids via förorenat vatten. Ann berättar hur det uppstod flera bra samtal kring ämnet i grupperna. Bland annat ställdes frågor som: Varför är det viktigt att dricka vatten och vilken funktion har vattnet för kroppen? Vad händer om man inte dricker vatten? Kan förorenat vatten påverka mina barns hud när de badar mycket? Måste man behandla allt vatten?

Hur ser skolsituationen ut just nu för FOTA:s stipendiater?
Den 10 maj återupptogs skolundervisningen efter ett sju veckor långt lov. Ann berättar att nästan samtliga årskurser återigen kunde slå sig ner i skolbänken, även om pandemin fortfarande gör att undervisningen för vissa årskurser på grundskolenivå är begränsad. Under lovet fick flickorna extra undervisning för att upprätthålla sin studiemotivation.

Ann berättar vidare hur maj varit en månad präglad av mycket nervositet för FOTA:s flickor och kvinnor. Anledningen är att avgångseleverna från både grundskolan och high school spänt väntat på sina slutresultat. Samtliga presterade mycket bra och gjorde hela FOTA-teamet stolta!

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?
Till månadens FOTA-stipendiat utser Kenya-teamet Elizabeth Katile. Elizabeth tillhör den första gruppen av flickor i byn Juakali, vilka har fått ta del av FOTA:s stipendium sedan år 2018. Ända sedan starten på high school har Elizabeth levererat goda studieresultat och beskrivs av Ann med orden: “She is our pride, she scored a B plain”. I framtiden drömmer Elizabeth om att antingen arbeta med elektroteknik eller att bli hjärnkirurg.

Kenya-teamet lyfter Joyce Mukiki Musyoka som månadens kvinna. Joyce är 64 år gammal och kommer från byn Mpakani. Hon beskrivs som en mångsidig kvinna genom bland annat hennes stora arbete med utvecklandet av kvinnogruppen samt trogna deltagande i kvinnogruppens fotbollslag. Vidare beskrivs Joyce som mycket punktlig. Trots sina egna hälsoproblem, har Joyce under lång tid erbjudit rådgivning till yngre kvinnor och flickor när de behövt stöd och hjälp. En riktig förebild!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram