DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - november

Under det gångna november har temat “tonårsgraviditeter” skapat viktiga diskussioner i kvinnogrupperna. För många av From One to Anothers stipendiater har månaden främst präglats av oro för den våg av skolbränder som har drabbat Kenya. Givetvis har även en From One to Another stipendiat och månadens kvinna utnämnts. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under november?

Temat i kvinnogrupperna har under november månad varit “tonårsgraviditeter”. Ann berättar om hur problemet ser ut i den kenyanska kontexten. En av fem tonårsflickor är antingen gravida eller har fött sitt första barn. Regeringen, NGO:s, trossamfund och andra intressenter har uppmärksammat problemet. I mars 2020 lanserade den kenyanska regeringen en kampanj i syfte att minska antalet tonårsgraviditeter genom att öka medvetenheten om dess negativa inverkan på den socioekonomiska tillväxten. Ann berättar att de främsta anledningarna till det stora antalet tonårsgraviditeter beror på sexuellt våld, otillräcklig information om reproduktiv hälsa, tvångsäktenskap, brist på vägledning från föräldrar och grupptryck. 

Varje år slutar omkring 13 000 kenyanska flickor skolan på grund av oplanerade graviditeter. Lyckligtvis har Kwale County, där From One to Another har sin verksamhet, en av de lägre siffrorna för tonårsgraviditeter i landet, men det är fortfarande ett allvarligt problem. På grund av de mycket allvarliga aspekterna av tonårsgraviditeter valde Kenya-teamet att ta upp ämnet i kvinnogrupperna denna månad. Att prata och medvetandegöra problematiken menar Ann har flera positiva konsekvenser. Exempelvis hjälper det kvinnorna att hitta verktyg för att kunna finnas där för sina döttrar under den ibland förvirrande tonårstiden. Kvinnorna kan få en annan förståelse för orsakerna till tonårsgraviditeter och därmed kunna prata med sina döttrar, men också agera ett bättre stöd. Ann belyser också vikten av att kvinnorna involverar sina söner i diskussionerna för att upplysa dem om deras roll i problematiken. 

De frågor som dök upp under samtalet i kvinnogrupperna var exempelvis: Vem har ansvar för att stoppa tonårsgraviditeter? Bör preventivmedel tillåtas i skolan? Hur skapar jag en öppen kommunikation med mitt barn? Vid vilken ålder ska jag börja prata om sex med mitt barn?

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One To Anothers stipendiater?

För From One to Anothers stipendiater har november varit en månad präglad av mycket oro. Anledningen är att en våg av skolbränder drabbat Kenya. Många skolor har upplevt oroligheterna när mer än 31 skolor har brunnit ner runt om i Kenya bara denna termin. Flera skolor har tvingats stänga till följd av bränderna, vilket har resulterat i förödande konsekvenser för många kenyanska familjer. Som tur är har de skolor som From One to Anothers stipendiater går i klarat sig, men oron har ändå varit stor. Flickorna har nu ett kortare lov vilket förhoppningsvis kan lindra oron. 

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Den From One to Another stipendiat som Kenya-teamet vill lyfta lite extra denna månad är Mary Athuman. Mary studerar i nuläget form 3 på Ngozi Girls High School. Tillsammans med sina tre yngre systrar är hon uppväxt med en ensamstående mamma. Av Ann beskrivs Mary som mycket smart och ambitiös men tillika ödmjuk och enkel att ha att göra med. I framtiden drömmer Mary om att utbilda sig till gymnasielärare!

Till månadens kvinna kvinna utnämner Kenya-teamet Margaret Wacuka från kvinnogruppen Mgombezi. Margaret är 55 år gammal och mamma till tre vuxna barn. Likt många av de andra kvinnorna i kvinnogrupperna arbetar Margaret hårt på den så kallade shamban, vilket är en form av skogsjordbruk. Margaret har investerat mycket i sin shamba då hennes stora dröm är att mätta miljontals kenyaner och även andra utanför landet. Hon arbetar på sin shamba varje måndag-lördag. Tack vare sitt hårda arbete med sina grödor kan hon finansiera sina grundläggande nödvändigheter. För Ann berättar Margaret:‘I am very far from my dream, but if I can get a loan of kshs. 500,000 I will feed the entire Kenya.’ Margaret beskrivs som en förebild för många!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram