DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - oktober

En motivationens månad på plats i Kenya har nått sitt slut! Under skollovet i början av oktober träffades From One To Anothers stipendiater för att prata om studiemotivation och självkänsla. Även i kvinnogrupperna låg fokus på motivation och självkänsla genom temat “she is unlimited”. I slutet av månaden har Kenya-teamet uppmärksammat ytterligare en From One To Another-stipendiat och en kvinna extra värd att hyllas. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under oktober?

Under oktober har temat i kvinnogrupperna kretsat kring att motivera kvinnorna samt stärka deras självkänsla. Ann berättar att temat har kallats för “she is unlimited”. De har pratat om styrkan i att vara kvinna, att våga drömma stort, se möjligheter och att våga tro på att allt är möjligt! Samtidigt har diskussionerna handlat om vad som kan verka begränsande i kvinnornas vardag. Framförallt pratade kvinnorna om hur drömmar och mål kan hindras av att mannen är familjeförsörjaren, att leva i våldsamma relationer och att inte få support för sina drömmar. Frågor som uppkom under samtalet var exempelvis: Hur kan jag effektivt jobba för att uppnå mina mål? Vilka möjligheter har jag som lever i en våldsam relation, bortsett från att skilja mig? Är det verkligen så att jag har obegränsade möjligheter med tanke på min ekonomiska status?

Ann avslutar med några peppande ord: “A woman can achieve anything that she sets her heart and mind to!”

Hur ser skolsituationen ut just nu för From One To Anothers stipendiater?

För From One To Anothers stipendiater har oktober varit en speciell månad! Första veckan i oktober hade flickorna nämligen lov vilket Kenya-teamet såg till att ta tillvara på för att träffa samtliga flickor. Ann berättar att flickorna samlades tillsammans med sina mammor och Kenya-teamet för att få ökad studiemotivation och självkänsla. På grund av pandemin skedde mötena i respektive by. Bland annat pratade de om vilka olika karriärval flickorna står inför, hur de kan förbättra sina studieresultat och hur de steg för steg kan jobba mot ett långsiktigt mål. Flickorna fick möjlighet att dela med sig av terminens motgångar och framgångar. Den flicka som uppnått högst resultat lyftes fram lite extra för att motivera de övriga stipendiaterna. Ann säger: “The girls were reminded by the team that the academic journey never ends, it just evolves, and the team is ready to walk with them to the end!”

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

För oktober månad vill Kenya-teamet särskilt lyfta From One To Anothers stipendiaten Christine Musembe. Christine läser form 2 på Kwale Piet High School. Hennes mamma, som tillhör Lungalunga gruppen, är en ensamstående och hårt arbetande kvinna som försörjer sig och familjen genom att sälja mat. I framtiden drömmer Christine om att bli läkare! Hon beskrivs av Ann som mycket väluppfostrad och fokuserad på sina studier. “Trots utmaningar både hemma och i skolan ser jag mig själv som en del i att förändra mitt samhälle till något bättre”, menar Christine.

Evelyne Mueni David utnämns av Kenya-teamet till månades kvinna. Evelyne är 38 år gammal och fyrbarnsmamma. Av Ann beskrivs hon som mycket utåtriktad, frispråkig, stark och bestämd. Evelyne försörjer sig genom arbete som samhällsarbetare på ett lokalt sjukhus i Lungalunga. Till följd av sitt arbete inom vården hjälper hon dessutom ofta coachen i Lungalunga-gruppen med information om olika aktuella frågor relaterade till vård och hälsa. Genom att dessutom ge motivationssamtal samt tillhandahålla information om olika hälsorelaterade frågor till såväl kvinnorna i gruppen som till deras döttrar, utgör Evelyne en inspirerande och motiverande kraft för många!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram