DONERA

Månadsuppdatering från Kenya - september

Under september månad har temat “self-love” präglat arbetet i byarna och för FOTA:s stipendiater har undervisningen på plats i skolorna pågått för fullt. Dessutom har Kenya-teamet utnämnt ytterligare en FOTA-stipendiat och en riktig “Iron lady” till månadens kvinna. I början av månaden ställde vi ett par frågor till Ann Akoth, som är en del av FOTA-teamet på plats i Kenya. Här får ni ta del av svaren som Ann gett oss.

Vad har varit fokus i kvinnogrupperna under augusti?

Under september månad har mötena i kvinnogrupperna kretsat kring temat “self-love”. Ann berättar hur hon upplever att många kvinnor, inklusive henne själv, ofta glömmer bort att klappa sig själva på axeln och känna sig nöjda med sig själva. Hon berättar hur hon kom på temat för september: “I asked myself how many people say thanks to themselves after they have been working well?”. Ann berättar hur hon tog med sig sin fundering till kvinnogrupperna för diskussioner under månadens möten.

Bristande självkänsla är grunden till många av livets svårigheter. Ann menar att det är något som kan verka begränsande vid beslutsfattande. Hon berättar också att självmord är ett stort samhällsproblem i Kenya, varför hon menar att självkänsla är ett extra viktigt ämne att tala om med kvinnorna. Syftet var att öka kvinnornas självkänsla, så att de kan lära sina familjer att förstå vad “self-love” verkligen är. “One cannot give what they do not have” säger Ann för att motivera varför det är ett så otroligt viktigt ämne att prata om i kvinnogrupperna.

Under mötena dök det upp flera frågor från kvinnorna. Det diskuterades kring potentiella konsekvenserna av att inte älska sig själv. Några kvinnor frågade hur man kan älska sig själv även när man inte mår bra, andra hade funderingar över hur kärleken till sina barn kan påverka kärleken till sig själv.

Hur ser skolsituationen ut just nu för FOTA:s stipendiater?

Trots att situationen kring covid fortfarande är svår i Kenya, kan samtliga stipendiater delta i undervisningen på plats i sina skolor. Ann berättar att flickorna just nu ser fram emot det stundande lovet i början av oktober. Under ledigheten planerar Kenya-teamet att ha möten med stipendiaterna för att följa upp hur det går för dem i skolan.

Finns det någon/några kvinnor som ni vill lyfta lite extra just denna månad?

Kenya-teamet utser Salome Kwekwe Mazera till månadens FOTA-stipendiat. Salome är 18 år gammal och studerar form 2. Sedan lång tid tillbaka är Salome föräldralös, men hon representeras i Nikumbuke av Luvena Mrema som tillhör kvinnogruppen i Jirani. Ann beskriver Salome som mycket strukturerad och duktig i skolan. I framtiden drömmer Salome om att kunna arbeta som läkare.

Till månadens kvinna lyfts särskilt 50-åriga Monica Samson. Monica tillhör kvinnogruppen i Jirani och är mamma till sju barn. Av Ann beskrivs Monica som en “IRON LADY” genom sin starka pondus. Monica hjälper ofta till med rådgivning till såväl kvinnorna som flickorna i byarna. När konflikter dyker upp eller något blir fel, tar Monica dessutom ofta på sig rollen som medlare, något hon gör med stor framgång. Kvinnorna i Jirani är mycket stolta över henne!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram