DONERA

Project Nikumbuke

Verksamheten i Nikumbuke

I tjugo byar i sydöstra Kenya finns de kvinnocenter som har etablerats av From One to Another och som drivs av Project Nikumbuke. I centren lär sig kvinnor att läsa och skriva och får grundläggande utbildning i företagande, ekonomi och hälsa.
Project Nikumbuke har bedrivit sin verksamhet, med fokus på utbildning och hälsa, sedan 2012. Redan från start har organisationen haft internationella samarbeten med Sverige och USA. Nikumbukes ledare, Bendettah Thomas, förstod tidigt värdet i att utveckla och vårda kontakter med kvinnor utanför Kenya, inte bara för möjligheten till finansiering av olika projekt utan också för interkulturella utbyten. 2012 omfattade Nikumbuke tre byar, Lungalunga, Godo och Perani. Verksamheten har sedan dess utvidgats och år 2023 är 20 byar anslutna till projektet. 

I dagsläget är utbildningsmöjligheterna i Kenya långt ifrån tillräckliga, framförallt för flickor. Enligt Unesco börjar endast 48 procent av Kenyas flickor på gymnasiet, med stora skillnander mellan städer och landsbygd. 

I varje bys kvinnocenter har vi tillsammans byggt upp en bas av medlemmar med byns äldste kvinna samt en utvald coach. Vi startar verksamheten genom att utbilda coachen som i sin tur utbildar medlemmarna i hälsa, språk och ekonomi. När verksamheten har pågått ett tag skapar vi förutsättningar för en investering genom en donation sammankopplad till ett företag. Tillsammans med medlemmarna köper vi mark, bygger hus och utvecklar kvinnocentret. I kvinnocentret hålls varje vecka två timmars utbildning med vår coach. Under dessa timmar arbetar man med olika ämnen med basen i:
Läs och skrivkunnighet
Varje vecka hålls lektioner i läs- och skrivkunnighet i de olika kvinnocentrernas lokaler. Klasserna delas in i tre grupper beroende på kunskapsnivå. Tanken är att alla ska få möjlighet att lära sig läsa och skriva, samt lära sig fördjupad swahili och engelska. Analfabetismen har tack vare projektet minskat och hundratals kvinnor har förbättrat sin engelska.
Företagande
Innan Nikumbuke bildades sålde många kvinnor samma typ av grönsaker på torget utan att ha någon kontroll på intäkter och utgifter. Man gjorde inte skillnad på privat- och affärsbudget och tog lån med ockerräntor. Efter flera år av lektioner i företagande och enkel bokföring har Nikumbukes medlemmar såväl diversifierat sina produkter och tjänster som förbättrat sin ekonomi. Kvinnorna tenterar sina kunskaper och de som blir godkända får tillgång till mikrolån.

Den första mikrolånsfonden öppnades av From One to Another 2011 som ett test och gavs till elva kvinnor (2000 kenyanska shilling vilket motsvarar ca 200 SEK). Tre andra mikrolånfonder har tillkommit sedan dess och administreras av kvinnogrupperna själva. Alla fyra fonder har skapats från donationer av mentorer/volontärer. På återbetalningsträffarna, en gång per månad, pratar kvinnorna inte bara om hur affärerna går utan delar också andra erfarenheter med varandra. Många av Nikumbukes medlemmar driver enkla jordbruk, medan andra säljer skolmaterial, syr kläder, säljer tobak, säljer vatten, tillverkar och säljer korgar och/eller smycken till turister, driver kiosker eller cateringverksamhet. Mikrolånet kan vara skillnaden som behövs för att investera i en symaskin eller utsäde.
Folkhälsoutbildning
Nikumbukes hälsocoach undervisar projektets medlemmar inom områden som näringslära, hygien, HIV/AIDS-prevention, familjeplanering, vattenrening, malariaprevention och hur man skyddar sig från olika sjukdomar. Som en följd av folkhälsoarbetet har kvinnorna och deras familjer lärt sig hur man skyddar sig mot malaria, hur man lagar näringsrik mat och hur man familjeplanerar. Det senaste nutritionsprojektet är moringa-plantager. Moringa är ett asiatiskt snabbväxande träd vars blad och bark är oerhört näringsrika. Kvinnogrupperna har lärt sig att både odla och kultivera moringa-trädets olika delar för bland annat mat, mediciner och vattenrening.

Nikumbuke har en klinik som finns i huvudcentrets byggnader i Lunga Lunga. I kliniken arbetar en hälsocoachen som rådger 5-20 patienter varje dag, beroende på säsong. Kliniken finns även som en mobil variant för de mest avlägsna byarna. Hälsoprojektet drivs i samarbete med University of Wisconsin, USA.
Studieprogram för gymnasieflickor
Tack vare From One to Another's high school-stipendier för flickor, har Nikumbukes medlemmar sedan 2014 möjlighet att låta sina döttrar gå på gymnasiet. Programmet administreras på plats i Kenya av Nikumbukes personal i tätt samarbete med From One to Another. Ansökningar sker en gång per år och sedan följs varje elev upp minst två gånger per år. För att säkerställa vidare stipendier måste man uppfylla betygsgränsen samt ha deltagit under skolåret både i skolan och på From One to Another's samlingar.

Nikumbukes övriga insatser

Skräddarutbildning
Flickor som av olika skäl hoppar av grundskolan eller går ut med dåliga betyg kan lätt falla offer för alltför tidiga graviditeter och/eller jobb under slavliknande villkor. För att förhindra detta anställde Nikumbuke en sömnadslärare och startade en subventionerad tvåårig skräddarutbildning i Lunga Lunga. En stor majoritet av studenterna har klarat det nationella mästarprovet och många har startat egna företag efter examen. Utbildningen erbjuds för ungefär 30 nya studenter per år.
Dataundervisning
Som en inkomstkälla till centret och som kompetensutveckling för den som har råd erbjuder Nikumbuke ungdomar och vuxna grundläggande utbildning i datorkunskaper. Av de som gått Nikumbukes datakurs har flera fått jobb eller startat egna internetkaféer. Denna verksamhet anordnas i tätt samarbete med bolaget Enfo som sedan 2017 stöttat dataundervisningen både med finansiella medel men också med utbildning av personal på plats.
The Stars
The Stars är ett läxhjälps- och mentorprogram för flickor, 6-17 år, där deltagarna träffas varje lördag förmiddag. Flickorna kommer från många olika grundskolor i regionen och får tack vare Nikumbuke extra undervisning i ämnen som matte, engelska och swahili. Våra coacher informerar om The Stars i skolorna och uppmuntrar Nikumbukes medlemmar att skicka sina döttrar. Förutom läxhjälp pratar coacherna med flickorna om barns och flickors rättigheter, hur man ska undvika sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, delar ut menskoppar och bindor och undervisar i grundläggande hygien. Dessutom låter coacherna flickorna få leka och då väljer de ofta att spela fotboll.
Menskoppar
Tillsammans med den svenska Rotary-klubben Aspen-Lerum driver Nikumbuke ett menskoppsprojekt för kvinnor och flickor. Mens är en stor anledning till att flickor stannar hemma från skolan, vilket leder till att de missar viktiga lektioner och halkar efter i undervisningen. Mens är också tabubelagt och stigmatiserande för kvinnor men mensskydd är både dyrt och svårt att få tag på. Med menskoppen Ruby Cup får kvinnor och flickor en helt ny frihet och frånvaron i skolan har minskat drastiskt. Menskoppen delas ut först efter en grundläggande utbildning i hantering och hygien.
Fotbollslaget
Varje kvinnocenter har också ett fotbollslag. Nikumbuke har en anställd tränare och lagen tränar en gång i veckan. Fotbollslagen är en viktig del av verksamheten och träningen sponsras av University of Wisconsin. Dels ger det motion men också ett sammanhang där kvinnorna kan odla ett eget intresse och ha roligt tillsammans med sina vänner.
Miriam - från fattig änka till företagare
Mirijam Sumbua från byn Godo blev tidigt änka med fem barn, Penina, Kavata, Dorothy, Rebecka och sonen Joseph, att försörja. Eftersom hon inte hade tillräckligt med medel för att klara familjens försörjning och överlevnad var hon tvungen att gifta bort sin äldsta flicka Penina. Med hemgiften kunde hon klara de andra fyra barnens överlevnad. Den här situationen är inte ovanlig för familjer i den här delen av Kenya. 

Mirijam kom i kontakt med vårt center i Lunga Lunga och blev 2014 en del av gemenskapen. Här fick hon insikter i hur hon kunde starta egen affär för att försörja sig. Samtidigt kunde hon genom From One to Another's stipendieprogram säkerställa att alla hennes flickor fick möjligheten att studera vidare efter grundskolan.

Kavata, hennes andra dotter, examinerades från vårt program 2016 och studerade vidare till lärare. Idag är hon anställd som lärare i Lunga Lunga Catholic school. Mirijams tredje dotter Dorothy är nyligen klar med studierna och arbetar även hon som lärare. Bägge dessa döttrar stöttar nu de övriga syskonen som fortfarande går i skolan och med sina löner hjälper de till så att även Joseph får gå klart skolan.

Det här är ett lysande exempel på hur The Circle of Education fungerar. Cirkeln sluts när vi ger något och det vi ger genererar mer till nästa länk i kedjan.
From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram