DONERA

Nu bygger vi kvinnocenter i Tsuini

Tack vare en donation på 50 000 kr från Lush Charity Pot etablerar vi nu ett kvinnocenter i byn Tsuini på den Syd-Kenyanska landbygden. Det 13:e centret i ordningen.

I vårt arbete för alla flickors lika rätt till utbildning är kvinnocenter för deras mödrar och döttrar en viktig pelare. Lokalt stödjande och lärande miljöer förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling då både utbildningsnivån och inkomsterna är låga. Kulturella normer som inte stöder flickors utbildning är andra hinder att överbrygga.

Mödrarna erbjuds regelbunden coachning i att lära sig läsa och skriva, hälsa, mänskliga rättigheter och företagande. Yngre döttrar får läxhjälp och stipendiaterna samlas i centren på våra BootCamps när de har lov, berättar Helena Rabe, FOTAs kanslist

Platserna för nya kvinnocenter väljs ut i en särskild granskningsprocess av vår kenyanska samarbetsorganisation Nikumbuke, i samråd med FOTA. Tsuini ligger 7 km från huvudcentret i Lunga Lunga och har redan 120 vuxna medlemmar som har ca 80 döttrar. Dorcas Mwololo har anställts som coach och Loyce Mangale är chairwoman i Tsuinis kvinnogrupp.

Now when we have our land we can start building the house. We are so very happy to have our own center for meetings and studies for the women and girls. Thank you Lush! säger Loyce och Dorcas

Etableringen av kvinnocentret i Tsuini är en del av FOTA:s långsiktiga mål att ha 1000 flickor i highschool 2030.

Följ gärna etableringen av Tsuini i våra sociala medier under hösten!

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram