DONERA

Ordförande har ordet

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030.  En universell agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i världen. Syftet är att tillsammans verka för en värld som möter våra behov och som inte äventyrar framtida generationers möjligheter till ett bra liv. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, och lösa klimatkrisen. Allt under kommande 15 år.
Det kan tyckas som ett stort och ouppnåeligt mål men det är precis lika svårt som det är viktigt. I en tid där den priviligierade delen av världen har det mesta vi behöver, söker vi efter högre syften. Vi söker och drömmer om att hitta något där vi kan bidra och göra skillnad. Trender visar tydligt att vikten av samhällsengagemang och så kallat CSR, Corporate Social Responsibility, ligger högt uppe på medarbetares önskelista när de beskriver sin drömarbetsgivare.
Deloitte Millennial Survey från 2019 visar att millennials* förtroende för företag fortsätter att minska, delvis på grund av uppfattningen att företag fokuserar på egen vinning snarare än konsekvenser för samhället. Både Millennials och generation Z vill stötta företag som går i linje med deras egna värderingar. Yngre generationer lägger sina pengar på företag som har en positiv påverkan på samhället och många av dem skulle inte tveka att avsluta eller minska sin relation till ett företag vars värderingar och politiska åsikter strider med deras egna.
Detta är en av många trender som visar att företag bör ta mer ansvar för sitt bidrag till en bättre värld. Genom att knyta vision och mål till FNs globala hållbarhetsmål kan du ge dina medarbetare hopp och vara en del av att göra världen bättre. Om du inte gör det kommer du få svårt att knyta framtidens talanger till dig. Men vänd på det istället. Medarbetare som är engagerade är inte bara mer produktiva utan bidrar också positivt till kundernas upplevelse. Allt i en god cirkel som ska ha sitt eget kretslopp. Om du ger dina medarbetare ett högre syfte ger du dom engagemang som bidrar till bolagets resultat. Engagerade medarbetare är dessutom mindre sjuka och gör mer sällan fel i arbetet. De är i hög grad de som driver utvecklings- och förbättringsarbeten och de som talar gott om företaget både internt och till företagets kunder. Detta är något som allt fler arbetsgivare har börjat förstå.
Vi har fantastiska bolag med på vår resa mot de globala målen som också är utmärkta exempel på lyckad CSR utan att krångliga till det. Förutom de företag som vi presenterar i detta nyhetsbrev vill jag lyfta Retail United som varje år sedan start har stöttat From One to another. Som företagets kontaktperson besöker jag företaget en gång per år för att rapportera hur verksamhetsåret har gått, hur deras stipendiater mår och hur vår framtid på From one to another ser ut. Breven de får från sina stipendiater skickar de ut till alla sina medarbetare. På julkorten till sina kunder lägger de alltid till en hälsning från From One to Another. Inte så svårt eller hur? Enkla och välmenade åtgärder som ger fina resultat genom lojalitet, engagemang och resultat på sista raden. Svårare än så behöver det inte vara om ett företag vill bli en världsförbättrare.
Vi på From One to Another kopplade oss mot de Globala målen redan 2015 och fokuserar på mål 4, God utbildning för alla och mål 5, Jämställdhet. Målen är fundament i FOTA:s vision – när alla världsmedborgare är utbildade kommer vi att få en mer tolerant, jämlik och bättre värld. Vårt bidrag till målen är att verka för alla flickors lika rätt till utbildning. Genom stipendier möjliggör vi den goda utbildning som i sin tur leder till fler utbildade världsmedborgare som i sin tur leder till en bättre värld. Svårare än så behöver det inte vara. När du stöder From One To Another kan du vara trygg i att du och ditt företag gör världen lite bättre. Ett steg i taget, från den ena till den andra, räddar vi världen tillsammans.
*Millennials syftar på människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal. Ibland även kallade generation Y.

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram