DONERA

Ordförande har ordet, oktober 2020

Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en by, en hel stad eller ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Hög resiliens beskrivs ibland som att vara som bambu när det blåser: att kunna böja sig för vinden utan att knäckas. En viktig förmåga, som under året har skiljt agnarna från vetet.

Att det har varit tufft är inget att förneka och vi på From One to Another är inget undantag.

 

Det nya verksamhetsåret startade i juli, efter att ha stängt 2019/2020 med medlemmarnas gillande och med fina resultat. Det blev året då vi nästan samlade in en miljon, kunde stötta 215 flickors skolgång, men också det år då covid-19 förändrade allt.

 

Pandemin slog hårt mot våra stipendiater och deras mammor. Skolorna har varit stängda sedan i början av februari och kommer inte att öppna igen förrän tidigast vid årsskiftet. Det innebär stora påfrestning för familjerna och flickorna. Att alla dessutom kommer att få gå om detta år i skolan var en tuff insikt för oss alla. Men när det blåser som mest gäller det att stå stabilt och böja sig som bambu.

Därför har vi under hela perioden hållit öppet, självklart med respekt för de förhållningsregler som gäller från kenyanska myndigheter. Vi har arbetat i mindre grupper med mammorna och våra stipendiater för att sprida kunskap och information om covid-19, vikten av hygien och för att ingjuta hopp. Vi har arbetat hårt för att inspirera flickorna att fortsätta läsa och ta till sig ny kunskap.

 

Vi är stolta över vårt beslut och över teamet på plats i Kenya, Lunga Lunga. Varje dag har de kämpat för att inspirera till kloka beslut genom kunskap och varje dag har telefonen gått varm med frågor som uppstår i osäkerheten. Tillsammans har vi inte bara hjälpt våra medlemmar utan även andra invånare i de byar vi är anslutna till med information via våra coacher till flickorna, mammorna och de samhällen som dem är en del av. Hoppet har nu börjat spira.

 

Att vi har lyckats är enligt mig ett bevis den övertygelse som driver oss: att en kedja av kunskap ger kraft att förändra. Vi har levt upp till vårt namns innebörd och agerat.

From One to Another, från den ena till den andra, har vi låtit kunskap göra skillnad. Hos oss startar det med individerna som jobbar tillsammans med mig.

Det finns alldeles för lite utrymme här för mig att fullt ut uttrycka min tacksamhet till alla som jobbar med From One to Another. Det finns många jag vill nämna och jag hoppas att just DU läser in ditt namn i dessa ord. UTAN DIG hade en liten organisation som From One To Another inte kunnat göra skillnad. Vi hade aldrig kunnat bygga 13 kvinnocenter, delat ut 738 stipendier och på så sätt förändrat livet för 278 flickor.

 

Några som jag ändå specifikt vill nämna och tacka är den avgående styrelsen. Åtta mycket kompetenta individer som det har varit en ära att få arbeta ihop med. Därför är jag faktiskt ännu stoltare när jag nu kan berätta att alla blir kvar i organisationen men i andra roller. Faktum är att vi har vuxit och därför fått omstrukturera oss så att vi kan dela upp ansvaret mellan varandra för att underlätta och effektivisera vårt arbete. Allt i syfte att kunna göra mer skillnad för fler flickor och deras familjer.

 

I organisationen välkomnar jag våra nya teamledare med varm hand:

 

Insamling - Mathias Härenstam

System - Mattias Sandström

Kenya - Lars Gundersen

Administration - Helena Rabe

Kommunikation - Kristina Hagström Ilievska (tf)

 

Samtidigt vill jag hälsa en ny styrelse välkommen på plats. Briljanta Lina Palmer sitter kvar som ledamot och får sällskap av en ny och en gammal FOTAist. Medgrundaren Elif Schmidt är välkommen tillbaka i styrelsen efter ett par år i kulisserna. Vi är mycket glada att äntligen ha tillbaka dig i styrelsen! Vi hälsar också Gunvor Engström varmt välkommen. Med sin gedigna erfarenhet men framförallt enorma skärpa ser vi fram emot att lyfta From One To Another med dig.

 

Visst är det ett fantastiskt team! Blir du sugen på att vara en del av det? I så fall vill jag avsluta med en inbjudan. Om du vill vara med och bidra till From One to Anothers framgång vill jag hälsa dig varmt välkommen att kontakta mig personligen. Vi är i stort behov att hjälp och stöd i olika former - både på kort och lång sikt. Tror du att du kan och vill vara en del i att hjälpa oss och på så sätt förbättra världen, tveka inte. Vi behöver fler händer på däck!

 

Tillsammans står vi starka likt bambu och förbättrar världen med utbildning - en flicka i taget. Vi är resilienta i vårt arbete för vi vet att belöningen är något mycket större än oss själva.

 

TACK från djupet av mitt hjärta.

 

Kristina Hagström Ilievska

Grundare, From One To Another

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram