DONERA

Med ditt bidrag kan vi fortsätta vårt arbete
för alla kvinnors rätt till utbildning
och för en mer hållbar samhällsutveckling

Du kan stödja vårt arbete för flickors rätt till utbildning i Kenya på fyra enkla sätt

Sponsra ett stipendium

Sponsra en av våra stipendiater ett helt år för bara 2000 kr (30-70% av skolavgiften beroende på skola). Du hjälper en flicka att fokusera på studier på internatskola istället för på hemarbete. Det innebär även ökad personlig säkerhet för flickan som slipper transportera sig till och från skolan varje dag.

Bli månadsgivare

Stötta det långsiktiga arbetet för varje flickas rätt till utbildning. Vi använder kunskapskedjan för att länka samman dig som stöttar oss och vår organisation med mammor och döttrar i våra projekt. Nästa länk är att mammorna och döttrarna sprider kunskapens sprängkraft vidare ut till samhället.

Ge en gåva

Bidra till utvecklingen av kvinnocenter som stöttar stipendiaterna. Genom de nuvarande 13 kvinnocentren får stipendiaternas mammor utbildning och stöd. Detta bidrar, utöver ökad makt för de enskilda kvinnorna, till att deras döttrar i större utsträckning kan lyckas med sin utbildning.

Företagsstöd

Bli partnerföretag och bidra till specifika, betydelsefulla projekt och en viktig insats. Det kan vara att bygga upp ett helt nytt center i mindre eller större skala genom att köpa mark, bygga ett kvinnohus, etablera en lokal coach och fortlöpande ge så många flickor som möjligt chansen till gymnasieutbildning.

Vill ni stärka er företagsprofil och
employer branding?

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera
olika samarbetsformer

Varför donera till oss?

Vi garanterar dig som donerar till From One To Another att vi hanterar din donation på ett mycket ansvarsfullt sätt.
Det gör vi genom att:
Ni får återkoppling från era stipendiater minst 2 gånger per år
Vi har en väl beprövad arbetsmetod med utarbetad kvalitetsuppföljning
Vi bygger stöd runt stipendiaterna, bland annat genom kvinnocenter. På så vis tar vi ansvar för hela samhället.
Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto. Det är en kvalitetssäkring av vårt arbete och innebär att de medel vi samlar in går till rätt ändamål utan onödiga kostnader.

Företag

Partnerföretag och stödföretag

Som partnerföretag bidrar ni med en stor del av finansieringen till ett specifikt projekt under några års tid. Det kan vara att bygga upp ett helt nytt center i mindre eller större skala. Det görs genom att köpa mark, bygga ett kvinnohus, etablera en lokal coach och sedan fortlöpande stötta med att ge så många flickor som möjligt chansen att få gymnasieutbildning. Ni kan vara partnerföretag för ett projekt på egen hand eller tillsammans med andra företag.

Ni får följa utvecklingen av ett center på nära håll: från utvärdering av nya byar och lokalisering av ett nytt center till att marken köps och centret byggs. I våra kvinnocenter erbjuder vi kvinnorna möjlighet till enklare utbildning och era pengar finansierar då även coacher och material till detta. Som partnerföretag får ni en personlig kontakt inom organisationen From One to Another och vi håller er ständigt uppdaterade om status för ert projekt. Ni har även möjlighet att själva besöka den by ni stöttar i Kenya för att på plats kunna uppleva sprängkraften i ert bidrag.

Ni kan också stötta oss som stödföretag med ett valfritt årligt belopp som används i syfte att utveckla och utöka verksamheten, dess geografiska räckvidd och antalet unga kvinnor som får utbildning.

Både som partnerföretag och stödföretag får ni en unik möjlighet att göra en betydande insats där det behövs som mest. Med ert bidrag kan vi etablera kvinnocenter i nya byar och på så vis skapa möjligheter för fler flickor och deras mammor.

Ni kommer att få regelbundna uppdateringar om verksamheten, status för olika projekt och utvecklingen på plats både genom personliga möten, nyhetsbrev, brev från de flickor som studerar och livesändningar på plats. En gång om året kan representanter från From One to Another komma till er och informera alla era medarbetare om hur våra projekt fortskrider och vad ni är med och bidrar till.
Som partnerföretag får ni:
 En personlig kontakt på From One To Another
 Diplom som visar att ni stöder From One To Another
 Vårt digitala nyhetsbrev
 Er företagslogotyp på From One To Another's hemsida
 En nyhet om vårt samarbete som vi publicerar på vår hemsida och i sociala kanaler
 Brev från det kvinnocenter ni stöder
 Möjlighet att personligen besöka det kvinnocenter ni stöder
 Årlig uppföljning som en del i ert företags CSR-arbete
Vill ni bli ett partnerföretag eller företagssponsor till From One To Another? Kontakta oss idag!

Andra som har bidragit:

Pro Bono

Pro bono-samarbeten är en ytterst viktig hörnsten i vår verksamhet. Vårt mål är att så mycket som möjligt av våra insamlade medel ska gå till verksamheten i Kenya. I och med att organisationen drivs helt ideellt i Sverige, har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader under 10%. Vi är mycket stolta över denna andel och att kunna begränsa utgifterna i allt vi gör. På samma sätt som vi som jobbar med From One To Another inte tar inte ut några löner eller annan kompensation, har vi stor hjälp av våra samarbetspartners som stödjer oss på pro bono-basis.
Kontura Creative Studio - 
konturacreative.se
Kontura Creative Studio stöttar From One To Another med grafisk formgivning, design och layout. Kontura har även tagit fram vår nya varumärkesprofil.
Pete Kremer Solutions - 
petekremer.com
Har byggt vår hemsida från grunden. Pete har hjälpt till att effektivisera vår flödesinformation och lyfta fram vårt budskap.
Wordcloud - 
wordcloud.se
Wordcloud har stöttat From One To Another med strategi för sociala medier och implementerat en process för hur vi ska kommunicera i våra olika kanaler.  
Hype AB
Har stått för planering och arrangemangen runt våra event.
LGMC
Har stöttat From One To Another med kompetens och resurser för att bygga upp vårt kansli.
ENFO - 
enfo.se
Har stöttat med kompetensutveckling och systemstöd för våra coacher och vårt center i Kenya.
Organisationer som stöttar med lokaler för möten och event:
STRAX – 
strax.com
Dale Carnegie – 
dalecarnegie.se
Comaround – 
comaround.com
Retail United – 
retailunited.se
Ramboll – 
se.ramboll.com
Övriga probonoinsatser (föreläsare mm)
Frida Boisen – 
fridaboisen.se
Frida har stöttat From One To Another med att föreläsa på event.
Värdegrundsfabriken/Skickliggöra – 
skickliggra.se
Värdegrundsfabriken/Skickliggöra har stöttat From One To Another med inspirationsföreläsning och styrelsecoachning, även med att föreläsa på våra event.
Riabacke & co – 
riabacke.se
Riabacke & co har bland annat stöttat From One To Another med att föreläsa på våra event samt under insamlingskampanjer.

Intresserad av Pro bono-samarbete?

Är ditt företag intresserad av Pro bono-samarbete och vill ni stärka er företagsprofil och employer branding?
Tveka inte att kontakta oss för att diskutera olika samarbetsformer. Använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss. Vi ser fram emot att höra från er!

Vill du bli volontär?

Har du en kompetens som du vill bidra med i vårt arbete?

Hör då gärna av dig till oss genom vårt kontaktformulär.

Bli medlem

Ge dig själv eller en vän ett medlemskap i From One To Another. Som medlem stöder du vårt arbete för alla flickors rätt till utbildning och har möjlighet att på ett demokratiskt sätt påverka verksamhetens inriktning. Bli medlem idag!
Som medlem i From One To Another bidrar du till att nå tre av FN:s Globala mål i Agenda 2030 – rätten till utbildning, ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Medlemmarnas bidrag ger organisationen tyngd och kraft till demokratisk och långsiktig påverkan för flickors rätt till utbildning. Genom att investera i flickor och kvinnor, skapar vi förutsättningar för samhällsutveckling och en ljusare framtid

Vad innebär medlemskapet?

Medlemsskapet gäller för ett kalenderår. och som medlem får du:
 Föreningens nyhetsbrev
 Inbjudningar till våra kostnadsfria seminarier
 Vårt digitala nyhetsbrev
 Inbjudan till våra årsmöten
Vill du bli medlem i From One To Another? Kontakta oss idag!
Är medlemsskapet en gåva?
Då ordnar vi självklart ett gåvokort! Ange bara att medlemskapet är en gåva och till vem gåvan ska ges när du får
inbetalningsinformationen från oss. Varmt välkommen!
From One To Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One To Another

From One To Anothers vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One To Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2021 From One To Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
crossarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram