DONERA

Med ditt bidrag kan vi fortsätta vårt arbete
för alla kvinnors rätt till utbildning
och för en mer hållbar samhällsutveckling

Du kan stödja vårt arbete för flickors rätt till utbildning i Kenya på fyra enkla sätt

Sponsra ett stipendium

Sponsra en av våra stipendiater ett helt år för bara 2000 kr (30-70% av skolavgiften beroende på skola). Du hjälper en flicka att fokusera på studier på internatskola istället för på hemarbete. Det innebär även ökad personlig säkerhet för flickan som slipper transportera sig till och från skolan varje dag.

Bli månadsgivare

Stötta det långsiktiga arbetet för varje flickas rätt till utbildning. Vi använder kunskapskedjan för att länka samman dig som stöttar oss och vår organisation med mammor och döttrar i våra projekt. Nästa länk är att mammorna och döttrarna sprider kunskapens sprängkraft vidare ut till samhället.

Ge en gåva

Bidra till utvecklingen av kvinnocenter som stöttar stipendiaterna. Genom de nuvarande 13 kvinnocentren får stipendiaternas mammor utbildning och stöd. Detta bidrar, utöver ökad makt för de enskilda kvinnorna, till att deras döttrar i större utsträckning kan lyckas med sin utbildning.

Företagsstöd

Bli partnerföretag och bidra till specifika, betydelsefulla projekt och en viktig insats. Det kan vara att bygga upp ett helt nytt center i mindre eller större skala genom att köpa mark, bygga ett kvinnohus, etablera en lokal coach och fortlöpande ge så många flickor som möjligt chansen till gymnasieutbildning.

Vill ni stärka er företagsprofil och
employer branding?

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera
olika samarbetsformer

Varför donera till oss?

Vi garanterar dig som donerar till From One to Another att vi hanterar din donation på ett mycket ansvarsfullt sätt.
Det gör vi genom att:
Ni får återkoppling från era stipendiater minst 2 gånger per år
Vi har en väl beprövad arbetsmetod med utarbetad kvalitetsuppföljning
Vi bygger stöd runt stipendiaterna, bland annat genom kvinnocenter. På så vis tar vi ansvar för hela samhället.
Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto. Det är en kvalitetssäkring av vårt arbete och innebär att de medel vi samlar in går till rätt ändamål utan onödiga kostnader.

Företag

Huvudpartners, partnerföretag och vänföretag

Som huvudpartner bidrar ni med en stor del av finansieringen till ett specifikt projekt under några års tid. Det kan vara att bygga upp ett helt nytt center i mindre eller större skala. Det görs genom att köpa mark, bygga ett kvinnohus, etablera en lokal coach och sedan fortlöpande stötta med att ge så många flickor som möjligt chansen att få gymnasieutbildning. Ni kan vara huvudpartner för ett projekt på egen hand eller tillsammans med andra företag. Som partnerföretag får ni möjlighet att bidra där behovet är som störst, kanske till fler stipendier eller till uppristning av faciliteter.

Både som huvudpartner och som partnerföretag får ni en personlig kontakt inom organisationen From One to Another och vi håller er ständigt uppdaterade om status för ert projekt. Ni har även möjlighet att själva besöka den by ni stöttar i Kenya för att på plats kunna uppleva sprängkraften i ert bidrag.

Ni kan också stötta oss som vänföretag med ett valfritt årligt belopp som används i syfte att utveckla och utöka verksamheten, dess geografiska räckvidd och antalet unga kvinnor som får utbildning.

Både som hvudpartner, partnerföretag och vänföretag får ni en unik möjlighet att göra en betydande insats där det behövs som mest. Med ert bidrag kan vi etablera kvinnocenter i nya byar och på så vis skapa möjligheter för fler flickor och deras mammor.

Ni kommer att få regelbundna uppdateringar om verksamheten, status för olika projekt och utvecklingen på plats både genom personliga möten, nyhetsbrev, brev från de flickor som studerar och livesändningar på plats. En gång om året kan representanter från From One to Another komma till er och informera alla era medarbetare om hur våra projekt fortskrider och vad ni är med och bidrar till.
Som huvudpartner eller partnerföretag får ni:
 En personlig kontakt på From One to Another
 Diplom som visar att ni stöder From One to Another
 Vårt digitala nyhetsbrev
 Er företagslogotyp på From One to Another's hemsida
 En nyhet om vårt samarbete som vi publicerar på vår hemsida och i sociala kanaler
 Brev från det kvinnocenter ni stöder
 Möjlighet att personligen besöka det kvinnocenter ni stöder
 Årlig uppföljning som en del i ert företags CSR-arbete
Vill ni bli ett partnerföretag eller företagssponsor till From One to Another? Kontakta oss idag!

Andra som har bidragit:

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
crossarrow-rightcheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram