DONERA

Tillsammans gör vi skillnad

Önskade samhällseffekter

From One to Another's verksamhet och strategi tar avstamp i FNs Globala mål, den så kallade Agenda 2030. 
Vi fokuserar på målen
Mål 1: minskad fattigdom
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Agenda 2030 är en universell agenda som antogs i september 2015. Den bygger på 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Agendan är en uppmaning att utrota fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd. För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället - såväl offentlig sektor och näringsliv som organisationer och enskilda individer delta! 

Utbildning, jämställdhet och ett liv utan fattigdom är grundläggande mänskliga rättigheter. Otaliga rapporter visar att utbildning av flickor är en av de främsta nycklarna för ökad jämställdhet. Ett mer jämställt samhälle lägger i sin tur grunden till minskad fattigdom. Därför är våra tre fokusområden intimt sammanflätade. Genom utbildning av flickor och kvinnor kan hela samhällen ta klivet ur fattigdom. På så vis kan vi genom vårt arbete med ditt stöd och The Circle of Education utgöra en liten, men nog så viktig, del av utvecklingen mot en mer hållbar värld.
Jämställdhet
Stärkta kvinnor & ökad jämställdhet i närsamhället
Högre utbildning
Fler kvinnor med högre utbildning när stipendiater går vidare till högskola & universitet
Stärkt ekonomi
Förbättrad ekonomi & anställningsbarhet hos stipendiater, medlemmar & närsamhällen
Förbättrad hälsa
Kvinnor med stärkt hälsa & kunskap om familjeplanering, samt allmänt välmående
Kunskap
Kunskap om språk, företagsekonomi, hälsa, datorer & rättigheter utvecklas
Gymnasieexamen
Gymnasieexamen stärker individer & skapar nya livsmöjligheter/val
Möjlighet att rösta
Stipendieprocessen kräver ett ID-kort som också är en förutsättning för att kunna rösta
Stärkta samhällen
Kvinnogrupper bygger ömsesidigt förtroende över stamgränser & lägger grunden för resilienta samhällen
From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram