About Robin Nilsson

This author has not yet filled in any details.
So far Robin Nilsson has created 5 blog entries.

Corona och livet i Kenya 

By | 2020-05-09T14:02:33+00:00 maj 9th, 2020|Okatigoriserad|

Kenya har hitintills drabbats lindrigt av Corona/Covid-19. Regeringen rapporterade 336 smittade och 14 avlidna (25/4). I Kwale County har ett (1)  fall av smitta konstaterats och i Lunga Lunga har man testat en misstänkt person och väntar nu på provsvar. Samtidigt har regeringen vidtagit kraftiga åtgärder med stängda gränser, skolor, kyrkor och universitet sedan ett par månader tillbaka. I Kenya fokuserar vi därför nu vårt arbete på utbildning och information för minskad smittspridning och på att ge stöd och motivation till våra stipendiater och deras mödrar som [...]

Ordförande har ordet

By | 2020-05-15T14:48:44+00:00 maj 9th, 2020|Okatigoriserad|

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030.  En universell agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i världen. Syftet är att tillsammans verka för en värld som möter våra behov och som inte äventyrar framtida generationers [...]

Företagare bidrar till global samhällsutveckling

By | 2020-05-15T14:38:36+00:00 maj 9th, 2020|Okatigoriserad|

Stärka kvinnors roll i världen. Bidra till att bygga hållbara samhällen. Stötta enskilda flickor och kvinnor till ett bättre liv. Det är några anledningar till varför företagare väljer att engagera sig i From One To Anothers verksamhet i Kenya. ”Här hemma jobbar vi utifrån värderingar som människors lika värde, transparens, öppenhet och tolerans. De värderingarna [...]

Fler företag behövs för att ge Kenyas flickor utbildning

By | 2020-05-15T14:54:18+00:00 maj 9th, 2020|Okatigoriserad|

Under det senaste året har donationerna till oss på From One To Another ökat med 70 procent från privatpersoner och med 50 procent från företag. Nu efterlyser vi fler företag för att möta det stora behovet av utbildning bland flickor och kvinnor i Kenya. En anledning till det ökade intresset är att alla givare, oavsett [...]