Bootcamp i Kenya

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kristina Hagström Ilievska
Grundare, From One To Another

När vi startade From One to Another var det pedagogiken som skiljde oss från andra organisationer. Vi startade upp med insikten att det inte är vi som ska synas framför våra medlemmar utan att det är våra coacher som är de riktiga hjältarna. Därför har vi valt att fokusera på att ge våra coacher verktyg så att de kan bedriva sin utbildningsverksamhet bättre. Verktyg inom pedagogik som till exempel upplevelsebaserad inlärning med musik och sång. Vi har arbetat fram en pedagogik som bygger på att skapa en trygg, positiv och interaktiv miljö till skillnad från den traditionellt hierarkiska. En metod som har gett fantastiska resultat och som har bidragit till att vi har vuxit från 260 medlemmar i vuxenutbildning till dagens över 1 000 medlemmar. 

I takt med att vi har vuxit har vi gått från 3 coacher till dagens 17 anställda. Vi har insett att det är viktigt att vi skapar en plattform som enar den växande skaran FOTA-coacher. Inte bara för att kvalitetssäkra men också att säkerställa att dokumentera och konceptualisera det fantastiska som vi har lyckats skapa.

Med det som mål har jag nu tagit fram en läroplan i tillsammans med specialpedagogen Isabell Olsson och i dialog med våra coacher på plats i Kenya. Vi har i ett dokument som vi kallar för From One To Anothers Coach Manual sammanfattat vad vi gör, hur vi gör det och de förväntningar som finns på en coach hos FOTA.

I början av december var vi på plats i Kenya för en Bootcamp där vi arbetade igenom manualen ihop med våra coacher. Tillsammans gick vi igenom allt material för att få feedback, och tillse att det var relevant och genomförbart. För oss är det viktigt att materialet är till för våra coacher och att dom känner att vi tar fram underlag som understödjer deras hårda arbete. Manualen ska vara en ram att hålla sig till, få inspiration ifrån och kunna luta sig tillbaka på i stunder av oro eller stress.

Bootcampen blev fantastisk. Vi testade, pratade och reflekterade tillsammans. I samtal utbytte vi erfarenheter och framförallt skrattade vi massor tillsammans. Vi bedömde att manualen fungerar och att coacherna har nytta av det. Vi fick förslag till material att addera, och delar som kan utvecklas, men på det stora hela blev det en mycket lyckad boot-camp.

Tillsammans har vi tagit fram en guide och ledstjärna som vi kan sätta i framtida coachers händer och veta att den kommer att vägleda dem fram i deras arbete och att resultatet blir nyfikna, inspirerade och utbildade kvinnor. En viktig del i det mål som vi har eftersom utbildade medborgare gör smartare val och bildar på så sätt en bättre värld. Allt tack vara en positiv pedagogisk miljö med starka och kunniga coacher!

By | 2020-03-03T03:05:42+00:00 februari 15th, 2020|Okatigoriserad|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment