Bootcamp om ledarskap och samarbete

Den 1 februari var det premiär för bootcamp i Lunga Lunga. Deltagare var tolv lärare som under en intensiv dag fick lära sig mer om ledarskap, pedagogik och samarbete.

– För mig är ett bootcamp en form av utbildning där man under en intensiv period lär ut så mycket som möjligt till deltagarna. Det var precis det som skedde när vi var på plats i Lunga Lunga, säger Kristina Hagström Ilievska.

Hon är medgrundare och ordförande i From One To Another (FOTA) och höll i en bootcampsdag när FOTA-representanter besökte Kenya i månadsskiftet februari-mars. Självförtroende, styrka och att ge varandra stöd. Det är några av grundpelarna som Kristina hoppas att de deltagande lärarna fick med sig.

– Vi vill ge dem verktyg till ett gott ledarskap och bra pedagogik. Till exempel hur man skapar dynamik i klassrummet, hur man håller inspirerande och fungerande lektioner och jobbar för att få förtroende i klassen.

Lärarna påmindes också om FOTA:s och Nikumbukes delade grundvärderingar, en ”Code of Conduct” som till exempel handlar om respekt för mänskliga rättigheter, vikten av att respektera varandra, att inte använda våld och att ta hand om sin miljö.

– Det handlar om vad FOTA står för – From One To Another – något som kanske kan kallas en kunskapscirkel. Vi kan inte ge våra deltagare lösningar på allt, men vi kan ge dem kunskap. Vi förmedlar kunskap till lärarna, de i sin tur förmedlar den vidare till kvinnorna i projektet, kvinnorna ger den vidare till sina döttrar som i sin tur för kunskapen vidare ut i samhället.

Reaktionen från deltagarna på den intensiva dagen har varit positiv, säger Kristina.

– Planerna är att bootcampet ska följas av fler, kanske tre, fyra gånger per år. Inriktningen kommer att vara dels ledarskap, dels hälsofrågor och entreprenörskap.

– I den del av Kenya vi verkar i är våld och förtryck av kvinnor en normalitet. För att ta sig ur det krävs styrka, självförtroende och stöd i gruppen. Därför lägger vi ner mycket tid på att stärka våra lärares självkänsla, tio av de tolv är kvinnor, och hoppas att de kan bli en förebild för andra kvinnor.

 

 

By | 2018-02-20T19:48:40+00:00 februari 16th, 2018|Education, Utbildning, Volontär|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment