Företag 2018-09-13T11:28:19+00:00

Företag

Ett företags samhällsengagemang är avgörande för långsiktig lönsamhet eftersom det skapar varumärkessympati och intern uppslutning kring företagets värderingar. En investering i ansvarsfullt företagande är alltid lönsamt och fullt möjligt att räkna hem.

Vår strategi är att skapa ett hållbart samhälle som omger dessa flickor genom att inrätta center för mödrarna till flickorna att mötas. Centret erbjuder stöd, vägledning och utbildning. Från center till mor, från mor till dotter för att dottern ska kunna ge tillbaka till sig själv och sin familj. Med andra ord från From One To Another.

Genom att stödja From One To Anothers unika och kostnadseffektiva arbetsmodell stärker ni ert varumärke samtidigt som ni gör det möjligt för utsatta människor att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer. Ni gör skillnad!

Som företag kan ni stötta på tre olika sätt:

Sponsra ett stipendium

Bli stödföretag

Som stödföretag är ni en viktig del av att stödja vårt arbete i Kenya. Med ert bidrag kan vi ge fler flickor möjligheten till utbildning samt att kunna stötta deras familjer och samhället de bor i.

Bli månadsgivare

Bli partnerföretag

Som partnerföretag är ni en stor del av finansieringen av våra projekt i Kenya och ni får den unika möjligheten att göra en betydande inverkan där det behövs som mest. Med ert bidrag kan vi etablera kvinnocenter i nya byar och på så vis skapa ett nytt centrum för unga kvinnor och deras mammor.

Varför donera till From One To Another?

Vårt löfte till dig som donerar till From One To Another är att vi kommer att hantera din donation på ett mycket ansvarsfullt sätt.

  • Mindre än 12% går till administration och insamling

  • Vi har en väl beprövad arbetsmetod med utarbetad kvalitetsuppföljning

  • Vi bygger stöd runt stipendierna där vi tar ansvar för samhället

  • Vi är anslutna till svensk insamlingskontroll och innehar 90-konto