Kvinnocentret i Tsuini är färdigt!

För att kunna stötta flickors lika rätt till utbildning behöver vi skapa hållbara samhällen runt flickorna. Det gör vi genom att bygga kvinnocenter för deras mödrar. Tack vare Lush donation står vårt 13:e kvinnocenter nu klart i byn Tsuini.

Kvinnocentret i Tsuini ger support, råd och utbildning till flickornas mammor och är en samlingsplats för både mödrar och döttrar. Här ges mammorna verktyg och motivation för att i sin tur kunna stödja sina döttrars utbildning. Centret i Tsuini omfattar ca 120 mödrar och ca 260 döttrar som går i både grund- och gymnasieskola.

Det har tagit oss 3 månader att bygga kvinnocentret – från det att vi köpte marken till att byggnaden stod klar, berättar Bendettah Thomas Muthina.

Huset har en kombinerad mötes- och utbildningssal, en grävd latrin och en handfull stolar. Det är byggt i trä och lera, som många hus i området, och har ett plåttak för att bättre kunna avleda och samla in regnvatten. Fler stolar ska köpas in när ekonomin tillåter. Kvinnorna har även planterat träd och är mycket stolta över sitt nya center.

Vi samlas på fredagar då vi coachar mödrarna. Ett 30-tal av våra medlemmar har aldrig gått i skolan och behöver lära grunderna i läs- och skrivkunnighet men också matematik, berättar Tsunis coach Dorcus Masaku

Av övriga 90 medlemmar i Tsuini har ungefär hälften enbart grundskoleexamen och hälften har även gått delar eller hela gymnasiet. Etableringen av kvinnocentret i Tsuini är en del av FOTA:s långsiktiga mål att ha 1 000 flickor i highschool 2030.

By | 2019-11-05T16:55:47+00:00 november 5th, 2019|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment