Nu bygger vi kvinnocenter i Tsuini

Tack vare en donation på 50 000 kr från Lush Charity Pot etablerar vi nu ett kvinnocenter i byn Tsuini på den Syd-Kenyanska landbygden. Det 13:e centret i ordningen.

I vårt arbete för alla flickors lika rätt till utbildning är kvinnocenter för deras mödrar och döttrar en viktig pelare. Lokalt stödjande och lärande miljöer förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling då både utbildningsnivån och inkomsterna är låga. Kulturella normer som inte stöder flickors utbildning är andra hinder att överbrygga.

Mödrarna erbjuds regelbunden coachning i att lära sig läsa och skriva, hälsa, mänskliga rättigheter och företagande. Yngre döttrar får läxhjälp och stipendiaterna samlas i centren på våra BootCamps när de har lov, berättar Helena Rabe, FOTAs kanslist

Platserna för nya kvinnocenter väljs ut i en särskild granskningsprocess av vår kenyanska samarbetsorganisation Nikumbuke, i samråd med FOTA. Tsuini ligger 7 km från huvudcentret i Lunga Lunga och har redan 120 vuxna medlemmar som har ca 80 döttrar. Dorcas Mwololo har anställts som coach och Loyce Mangale är chairwoman i Tsuinis kvinnogrupp.

Now when we have our land we can start building the house. We are so very happy to have our own center for meetings and studies for the women and girls. Thank you Lush! säger Loyce och Dorcas

Etableringen av kvinnocentret i Tsuini är en del av FOTA:s långsiktiga mål att ha 1000 flickor i highschool 2030.

Följ gärna etableringen av Tsuini i våra sociala medier under hösten!

By | 2019-09-05T15:30:28+00:00 september 5th, 2019|Okatigoriserad|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment