Nyheter 2017-11-19T12:31:58+00:00

Nyheter

Corona och livet i Kenya 

Kenya har hitintills drabbats lindrigt av Corona/Covid-19. Regeringen rapporterade 336 smittade och 14 avlidna (25/4). I Kwale County har ett (1)  fall av smitta konstaterats och i Lunga Lunga har man testat en misstänkt person och väntar nu på provsvar. Samtidigt har regeringen vidtagit kraftiga åtgärder med stängda gränser, skolor, kyrkor och universitet sedan ett par månader tillbaka. I Kenya fokuserar vi därför nu vårt arbete på utbildning och information för minskad smittspridning och på att ge [...]

By | maj 9th, 2020|Categories: Okatigoriserad|0 Comments

Ordförande har ordet

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030.  En universell agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i världen. Syftet är att tillsammans verka för en värld som [...]

By | maj 9th, 2020|Categories: Okatigoriserad|0 Comments

Företagare bidrar till global samhällsutveckling

Stärka kvinnors roll i världen. Bidra till att bygga hållbara samhällen. Stötta enskilda flickor och kvinnor till ett bättre liv. Det är några anledningar till varför företagare väljer att engagera sig i From One To Anothers verksamhet i Kenya. ”Här hemma jobbar vi utifrån värderingar som [...]

By | maj 9th, 2020|Categories: Okatigoriserad|0 Comments

Fler företag behövs för att ge Kenyas flickor utbildning

Under det senaste året har donationerna till oss på From One To Another ökat med 70 procent från privatpersoner och med 50 procent från företag. Nu efterlyser vi fler företag för att möta det stora behovet av utbildning bland flickor och kvinnor i Kenya. En anledning [...]

By | maj 9th, 2020|Categories: Okatigoriserad|0 Comments

From One To Another i sociala medier

Something is wrong.
Instagram token error.