From One To Another söker dig som vill vara vår Systemansvarig

From One To Another (FOTA) är en ideell, icke-vinstdrivande förening. Föreningens syfte är att ge ekonomiskt stöd till utbildning för flickor i Kenya. Vi samarbetar med mottagande organisationer på plats i Kenya.

Föreningens strategi är att bidra till hållbara samhällen runt kenyanska flickor genom att etablera och driva kvinnocenter för support, rådgivning och utbildning till flickornas mammor. Genom att stärka de vuxna kvinnorna får de verktyg att stötta sina flickor till utbildning och ökad självkänsla. De utbildade flickorna ger sedan tillbaka till sina familjer och samhällen på olika sätt – med andra ord ”From One To Another”. Detta är i föreningens mening ”The circle of education”.

Vad innebär det att arbeta ideellt

Ideellt arbete innebär att du ger av din tid och engagemang oavlönat, men krav på leverans kvarstår. I utbyte får du en enorm tillfredställelse att du engagerar dig i något som faktiskt gör skillnad och bidrar till att världen blir lite bättre.

Vad har vi för förväntningar på dig

Du står för de värderingar FOTA har och förstår att ditt arbete i organisationen bidrar till att vi når våra uppsatta mål.

Vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata FOTA:s intressen och ständigt utveckla det egna arbetet i enlighet med styrelsens vision och affärsidé. I det dagliga arbetet förväntas du leverera på utsatt tid enligt de överenskommelser vi kommer överens om.

 

Personlighet

Vi tror att du är:

·       Självtänkande/självgående

·       Engagerad och ansvarsfull

·       Har intresse för organisationens syfte att bidra till en jämställdare värld

·       Kan underhålla och utveckla sitt arbetsområde

·       Förmåga att ta emot bollar och sätta dem i rullning

·       Förmåga att se helheten

·       Samarbetsvillig

 

Ansvarsområden

 • Ansvar för våra system. Bla. Salesforce, Mailchimp, WordPress och Billogram
 • Utveckling av systemen för att på bästa sätt stötta verksamheten
 • Datasäkerheten
 • GDPR-ansvarig, se till att vi följer GDPR-reglerna
 • Bygga upp de plattformar/system som föreningen skall fortsätta att arbeta med och sätta en fungerande struktur, så som t.ex. Dropbox
 • Integrera systemen så att vi utvecklar en enkel och effektiv administration

 

Arbetsuppgifter

 • Vara en del av vårt kansli och ha samarbete med övriga i kansliet
 • Driva aktivt förbättringsarbete inom IT/säkerhet
 • Skriva enkla och lättförståeliga lathundar till övriga användare av våra arbetsverktyg
 • Regelbundet komma med nya genomtänkta idéer hur vi effektiviserar/förenklar vårt administrativa arbete
 • Säkerställa att du följer FOTA:s Code of conduct
 • Ansvarar för att meddela eventuella förändringar och att överlämning och upplärning sker

Arbetsbeskrivningen är baserad på dagens situation men kommer kontinuerligt att uppdateras.

 

Tidsestimat

·       Förväntas att delta i kanslimöte 1 gång i månaden (ca 1,5 timme)

·       Estimerad tidsåtgång kommer att vara varierande. I uppstartsskede ca 5 timmar/vecka men sedan ca 1 timme/vecka (ex. vid månadsmöte)

Ansök genom att skicka ett brev om dig och ditt CV till helena.rabe@fromonetoanother senast 13 april 2018

By | 2018-03-28T19:46:58+00:00 mars 28th, 2018|Okatigoriserad|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment