Rapport från årsmötet

På internationella kvinnodagen den 8 mars hade From One To Another sitt årsmöte. Några av de beslut som fattades där var fastställande av vår nya strategi, nya mål, inval av ny styrelsemedlem och öppnade av ett sekretariat.

Vår nya strategi och målsättning

Föreningen är en ideell, icke-vinstdrivande förening och förenings syfte är att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya samarbete med mottagande organisation på plats där flickorna går i skola.

Föreningens strategi är att skapa hållbara samhällen runt dessa flickor genom att skapa center som ska ge support, råd och utbildning till flickornas mammor som sen ska ge sitt stöd tillbaks till deras flickor genom deras utbildning för att flickorna sen kan ge tillbaks till sina familjer och samhällen. Med andra ord ”From One To Another”. Detta är i föreningens mening ”The circle of education”.

Föreningens verksamhet är opinionsbildning och insamling via donation eller sponsring för att ge stipendier till flickornas ”High School” utbildning. Föreningen tillhandahåller även sin kompetens och resurser för att säkerställa det långsiktiga arbetet såväl i Sverige med donationer och sponsorer som på plats på de olika ställen där vi har tagit ett ansvar för ovan strategi.

Föreningens mål är att 90% av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. Detta mål följs upp kontinuerligt av styrelsen och mottagande organisation.

Vår målsättning är att år 2030 ha 1000 flickor i high school. För att supportera detta så har vi målsättningen att ha öppnat 10 nya center.

Ny styrelseledamot invald

Till ny styrelseledamot tillika vice ordförande valdes Lars Gundersen. Lars arbetar till vardags som styrelseledamot/ordförande i ett flertal bolag samt som rådgivare inom strategi och affärsutveckling.

From One To Anothers sekretariat

Beslut togs att från maj månad har From One To Anothers ett eget sekretariat. Sekretariatet är föreningens kontaktpunkt för medlemmar och donatorer och det är hit du ska hänvända dig om du vill komma i kontakt med oss förutom via våra sociala medier. Helena Rabe blev vald som ansvarig för föreningens sekretariat.

By | 2017-04-10T19:50:12+00:00 mars 20th, 2017|Evenemang, Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Rapport från årsmötet

About the Author: