Stärkt datautbildning i Lunga Lunga

– Vi vill spela roll för vår planet, säger Kristina Lid från FOTAs stödföretag Enfo Integration som
just har varit på sitt första besök i Kenya. Behoven är stora och vi kan verkligen hjälpa, konstaterar hon. Under en vecka i början av februari bidrog hon med sina kunskaper för en datautbildning på plats. 

Enfo har expertkunskaper inom digitalisering och som en följd sponsrar de Nikumbukes dataskola i Lunga Lunga.

– Det känns relevant för oss att hjälpa inom det området vi har vår kompetens i.
Under en vintervecka i Kenya har Kristina Lid på plats påbörjat det konkreta arbetet med att bidra till dataskolans utveckling.

– Det har varit fantastiskt att vara där och träffa alla underbara människor. Där finns stora behov och vi känner att det vi gör landar bra, säger hon.

Det konkreta arbetet bestod av olika delar. Ett 20-tal begagnade telefoner från Enfo-anställda delades ut. Två begagnade datorer skänktes. En mobil router köptes in och installerades så att skolan nu kan ha wi-fi. Men det huvudsakliga arbetet handlade främst om att etablera kontakt med och vara hands on-stöd till dataläraren Simon Muindi. Han undervisar elever som har gått ut gymnasiet och vill börja läsa på universitet. Då behöver de ha grundläggande datakunskaper och Lunga Lunga’s dataskola lär ut dessa baskunskaper.

– Jag stöttade honom genom att bland annat strukturera upp datakursen och jag gjorde ett kursmaterial som ramverk. Vi hade ett bra samarbete och jag upplevde att både hans självförtroende och status bland övriga lärare ökade.

Kristina Lid har en lång rad insikter och lärdomar med sig hem.

– Det är väldigt bra att ha sett byarna och mött människorna. Till nästa gång kan jag förbereda mer, nu inser jag vilka behoven är. Ta till exempel bara detta med elen – som finns, ibland. Det känns otroligt häftigt att få spela roll, göra något som är verkligt och viktigt. Jag har fått många tankeställare med mig hem, inte minst om hur priviligierade vi är här hemma.

By | 2018-02-20T19:57:17+00:00 februari 15th, 2018|Resa, Scholarship, Stipendier, Utbildning, Volontär|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment