Stöd oss 2018-08-29T06:25:19+00:00

Stöd oss

Vår strategi är att skapa ett hållbart samhälle som omger dessa flickor genom att inrätta center för mödrarna till flickorna att mötas. Centret erbjuder stöd, vägledning och utbildning. Från center till mor, från mor till dotter för att dottern ska kunna ge tillbaka till sig själv och sin familj. Med andra ord från From One To Another.

Du kan stödja oss på fyra enkla sätt:

Sponsra ett stipendium

Sponsra ett high school stipendium till en av våra duktiga flickor. Att sponsra ett helår kostar 2 000 SEK.

Bli månadsgivare

Som månadsgivare bidrar du till vårt långsiktiga arbete för att möjliggöra varje flickas rätt till utbildning.

Generellt stöd

Med din hjälp kan vi fortsätta utveckla centers där mödrar kan få support och hjälpa deras döttrar att lyckas med sin utbildning.

Projekt Nikumbuke gor skillnad för kvinnor

Bli medlem

Bli medlem i föreningen From One To Another. Som medlem blir du kallad till våra årsmöten och har möjlighet att på ett demokratiskt sätt påverka riktningen i föreningen.

Varför donera till From One To Another?

Vårt löfte till dig som donerar till From One To Another är att vi kommer att hantera din donation på ett mycket ansvarsfullt sätt.

  • Full transparens kring er donation
  • Återkoppling från era stipendiater minst 2 gånger per år
  • Mindre än 12% går till administration och insamling

  • Vi har en väl beprövad arbetsmetod med utarbetad kvalitetsuppföljning

  • Vi bygger stöd runt stipendierna där vi tar ansvar för samhället

  • Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto