Vad vi gör 2020-06-25T12:54:57+00:00

Vi möjliggör gymnasieutbildning för Kenyanska flickor

From One To Another är en ideell, icke-vinstdrivande förening och förenings syfte är att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya samarbete med mottagande organisation på plats där flickorna går i skola.

Föreningens strategi är att skapa hållbara samhällen runt dessa flickor genom att skapa center som ska ge support, råd och utbildning till flickornas mammor som sen ska ge sitt stöd tillbaks till deras flickor genom deras utbildning för att flickorna sen kan ge tillbaks till sina familjer och samhällen. Med andra ord ”From One To Another”. Detta är i föreningens mening ”The circle of education”.

Föreningens verksamhet är opinionsbildning och insamling via donation eller sponsring för att ge stipendier till flickornas ”High School” utbildning. Föreningen tillhandahåller även sin kompetens och resurser för att säkerställa det långsiktiga arbetet såväl i Sverige med donationer och sponsorer som på plats på de olika ställen där vi har tagit ett ansvar för ovan strategi.

Föreningens mål är att 90% av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. Detta mål följs upp kontinuerligt av styrelsen och mottagande organisation.

Varför behövs From One To Another?

Otaliga är de rapporter, forskningsresultat och statistik som visar hur satsningar på kvinnor och flickor gynnar hela familjer och samhällen. Kenya blev ett så kallat medelinkomstland 2014 och 2010 förändrade den kenyanska regeringen lagarna för att ge kvinnor och män lika rättigheter. I praktiken, varierar rättigheter och inkomster enormt i landet, mellan regioner och i synnerhet mellan könen. Enligt Unicef får endast 44 % av de kenyanska flickorna möjlighet till en gymnasieutbildning. Och den siffran gäller för landet som helhet, inklusive Nairobi-området. För källor och mer statistik, se länkar nedan.

From One To Another verkar på landsbygden, i Kenya, där fattigdomen fortfarande är utbredd, och de allra flesta lever av enkelt jordbruk. Flickorna förväntas hjälpa till hemma från ung ålder, även om de har skolarbete och läxor precis som sina bröder. Familjerna är stora och om det finns några pengar till skolavgifter, investerar föräldrarna investerar i sönerna först. Det finns också en åsikt bland vissa stammar och byar att det är ett slöseri att utbilda flickor, eftersom de kommer ändå kommer att gynna någon annans familj när de gifter sig. Du behöver inte ha en gymnasieexamen för att ta hand om ett hem, barn och jordbruket. När de tillgångarna är knappa, och du måste ta lån för att ha råd med skolavgifter – lån som kommer att hålla dig i skuld för resten av livet – är det lätt att förstå föräldrarnas dilemma. Vid sidan om fattigdom, är andra hinder bristen på fungerande infrastruktur, omfattande hälsoproblem och en otillräcklig implementering av politiska beslut i regionen.

Därför beslutade vi, 2013, att göra gymnasieutbildning tillgänglig för så många tjejer som möjligt för att motivera föräldrarna att investera i sina döttrar. Vi är hängivna för att arbeta för varje flickas rätt till utbildning därför att vi är övertygade om att det skapar bättre förutsättningar för jämställda samhällen och på sikt en tolerantare värld. Ett exempel på det är att utav de flickor som genomgått vårt stipendieprogram så har 57% av flickorna gått vidare till universitetet. Dessa flickor är inte bara förebilder för andra utan skapar arbetstillfällen. Utbildning av god kvalitet för alla är en av de absolut viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

På From One To Another så är vår mission att ge flickor lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv. När kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar ökar välståndet i samhället och skapar ett mer jämställt samhälle. Att ge kvinnor samma möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden bidrar till att katalysera minskad fattigdom samt ökad ekonomisk produktivitet och tillväxt. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Villkor och kvalifikationer för stipendium (2018)

  • Varje förälder är skyldig att tillse att deras dotter stannar i skolan under hela stipendieåret. Förälder åtar sig också att betala resterande skolavgift – mellanskillnaden mellan stipendiet och hela skolavgiften.

  • From One To Another sponsrar gymnasieflickor i Åk 2-4 med 2 000 kr/flicka/år (Motsvarar ca. 21 000 KSH). Stipendiet täcker ca 50-90 % av årsavgiften beroende på vilken skola som väljs.

  • Förutsättningar för stipendium: Mamma och/eller dotter måste vara medlem i ett From One To Another anslutet community.

  • Flickan måste ha >240 i samlingsbetyg från grundskolan för att vara kvalificerad för stipendium.

  • Flickorna måste C- eller högre i samlingsbetyg från föregående årskurs i gymnasiet för att vara kvalificerad för stipendium nästkommande år.

Våra 2030 mål

0
Antal utfärdade stipendier till år 2030
0
Antal stipendiater år 2030

Våra resultat

0
Antal utfärdade stipendier 2014 – 2020
0
Antal stipendiater 2014 – 2020
0
Antal etablerade kvinnocenter 2013 – 2020