Vår arbetsmodell 2019-04-22T18:45:44+00:00

Vår arbetsmodell

1. Skapa communities

From One To Another är en svensk ideell, icke-vinstdrivande förening med syfte att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya. Vi samarbetar med mottagande organisation på plats där flickorna går i skola. Föreningens strategi är att skapa communities, det vill säga kvinnocenters, där flickor och kvinnor kan få stöd och utbildning inom hälsa, språk och företagsamhet. Syftet med detta är att ge dessa kvinnor en plattform, verktyg och självförtroende att skapa ett bättre liv för sin familj.

2. Vi ger flickor möjlighet till utbildning

Otaliga är de rapporter, forskningsresultat och statistik som visar att när kvinnor och flickor får möjligheten att studera gynnar det hela familjer och samhällen. Enligt Unicef läser endast 44 % av de kenyanska flickorna idag på gymnasiet.

Därför beslutade vi, 2013, att göra gymnasieutbildning tillgänglig för så många flickor som möjligt. Kan en moder ge sin dotter möjligheten att studera tror vi på en god spiral som gynnar flickans familj och även hennes hemby.  Med andra ord ”From One To Another”. Detta är i föreningens mening ”The circle of education”.

3. Säkerställ effekterna av stipendierna

From One To Another och mottagande organisation följer kontinuerligt upp våra stipendiater och vi har utarbetat tydliga ramar för vad som krävs för att delta i stipendieprogrammet.

Våra kvalitetskrav är:

  • Varje förälder är skyldig att tillse att deras dotter stannar i skolan under hela stipendieåret. Förälder åtar sig också att betala resterande skolavgift – mellanskillnaden mellan stipendiet och hela skolavgiften.
  • From One To Another sponsrar gymnasieflickor i Åk 2-4 med 2 000 kr/flicka/år (Motsvarar ca. 21 000 KSH). Stipendiet täcker ca 30-70 % av årsavgiften beroende på vilken skola som väljs.
  • Förutsättningar för stipendium: Mamma och/eller dotter måste vara medlem i ett From One To Another anslutet kvinnocenter.
  • Flickan måste ha >240 i samlingsbetyg från grundskolan för att vara kvalificerad för stipendium.
  • Flickorna måste C- eller högre i samlingsbetyg från föregående årskurs i gymnasiet för att vara kvalificerad för stipendium nästkommande år.

Syftet med dessa kvalitetskrav är att skapa incitament för flickan och familjen att skapa uthållighet att genomföra hela stipendieprogrammet.

4. Expandering av konceptet

From One To Another fokuserar på att bygga en skalbar modell där konceptet kan implementeras där behovet finns. Vi samarbetar med en rad olika företag för att kunna erbjuda fler byar möjligheten till att bygga upp nya kvinnocenters där fler flickor kan gå i skolan.

Vårt långsiktiga mål är att 2030 har vi givit 1000 flickor möjlighet till en high school utbildning. Vår ambition är att minst 90% av dem tar examen.

För att lyckas med detta vill vi bygga och etablera över 50 kvinnocenters där mödrar får stöd att hjälpa sina döttrar med att lyckas med sin utbildning.

Vill du vara med och stödja oss att bygga en jämställd och tolerant värld? Klicka här för att vara med på vår resa.

Våra 2030 mål

0
Antal utfärdade stipendier till år 2030
0
Antal stipendiater till år 2030
0
Antal etablerade kvinnocenter till år 2030

Våra resultat

0
Antal utfärdade stipendier 2014 – 2017
0
Antal stipendiater 2014 – 2017
0
Antal etablerade kvinnocenter 2013 – 2017