DONERA

Tre nya kvinnocenter i Kenya

­­­ Nu knyter vi till oss tre nya byar och etablerar kvinnocenter i dem. Det känns stort, konstaterar Lars Gundersen, vice ordförande i FOTA (From One To Another).

Han och kansliansvarige Helena Rabe var nyligen i Kenya för att besöka de nya byarna som ligger i närheten av huvudbyn Lunga Lunga där Nikumbuke har sitt huvudsäte.

– Bendettah Muhtina från vår kenyanska samarbetsorganisation Nikumbuke har identifierat och valt ut byarna. Det var första gången vår förening aktivt har bidragit vid etableringen av tre nya kvinnocenter, säger Lars Gundersen, vice ordförande i From One to Another.

Lars Gundersen talar till alla kvinnor och mammor i Mgombezi. Foto: Helena Rabe.

Med ekonomiskt stöd från FOTA kan nu Nikumbuke köpa mark och bygga kvinnocenter i vardera by. Pengarna kommer från tre svenska företag (ännu hemliga) som stöttar varsin by. Det ekonomiska bidraget involverar även läromedel, stipendier till flickorna och lön till hjälplärare.

De här kvinnocentren är inga skolor men de blir platser där mammor, liksom döttrar och yngre syskon kan träffas och få grundläggande hälsoutbildning, sexualundervisning och även viss språkutbildning.

Tomterna kommer köpas i augusti, september och tanken är att centren ska stå klara redan i januari nästa år.

Det är inte svensk standard på dem, utan det handlar om kenyanska landsbygdshus med fyra väggar, tak och stampat jordgolv, påpekar Lars Gundersen.   

Utökningen till de tre byarna Juakali, Kidomaya och Mgombezi är en del av FOTA:s nya mål att på sikt, tillsammans med Nikumbuke, kunna skicka 1000 flickor till highschool. Idag ligger siffran på 70.

Jag är överväldigad av den glädje och entusiasm jag mött bland människorna i byarna. Projektet andas framtid, det handlar om jämställdhet, kvinnosyn och utbildning, kommenterar Lars Gundersen.

Vi välkomnas i Kidomaya av byns kvinnor och mammor. Foto: Lars Gundersen.

Bendettah Muhtina i Kenya välkomnar FOTA:s satsning i de tre nya byarna där 309 kvinnor nu blivit medlemmar i Nikumbukeprojektet. 

Det här är en stor framgång för vårt projekt och är en följd av det goda arbete som görs i våra andra sju byar. Vi ser hur arbetet går framåt hela tiden och att vi har möjligheter att utveckla projektet ännu mer framöver, kommenterar hon.

Lars Gundersen är mån om att påpeka att satsningen på projektet är långsiktig. 

Vårt mål ligger tio, tjugo år framåt i tiden. Och när vi varit ute och letat svenska sponsorer har responsen varit väldigt bra. Många verkar förstå vårt syfte och känner att de kan – bör och vill – bidra.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram