DONERA

Hantering av personuppgifter

From One To Another (FOTA) värnar om din personliga integritet. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Vilket betyder att vi respekterar din integritet och din kontroll över dina uppgifter.

 

Detta dokument förklarar hur FOTA samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@fromonetoanother.se

 

Genom att bli givare till FOTAs verksamhet, accepterar du vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att FOTA använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig för att du ska få största möjliga insikt i hur arbetet fortskrider. Du kan när som helst av – prenumerera på sådan information, se nedan.

 

För att kunna erbjuda dig information om vår verksamhet och få ta del av din scholarship mottagare, så som brev från henne, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss via vår hemsida eller annan kontakt med oss när du väljer att bli en sponsor.

 

Följande uppgifter sparar vi:


Person- och kontaktinformation – Förnamn, efternamn och e-postadress, om du själv väljer att ge oss ditt mobiltelefonnummer så sparar vi det också.


Betalningsinformation – Namn, telefonnummer, underlag för betalningar.

 

Information vi samlar in om dig
Vi sparar information om vad du har valt att stödja oss med, ex. Scholarship, medlemskap, generellgåva.

 

Vad gör vi med din information?
Kommunicerar med dig via email. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@fromonetoanother.se

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi meddelar scholarship mottagarna (flickorna) ditt förnamn så de har möjlighet att skriva ett personligt brev till dig. Vi använder dina personuppgifter för internt bruk och överför dem inte till någon utomstående.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi spar dina uppgifter i vårt CRM-system.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig. Väljer du att avsluta ditt engagemang hos oss, kommer vi följaktligen också att radera dina uppgifter. Viss information sparas så som betalningsunderlag pga bokföringskrav.

 

Dina rättigheter till utdrag, rättelse, invändningar och radering


Rätt att få information om dina personuppgifter. Du kan begära ut de personuppgifter du skulle vilja ta del av och verifiera den information vi har om dig. Maila oss på info@fromonetoanother.se

 

Rätt till rättelse och invändningar. Du har rätt att få felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv korrigerade. Dessutom har du rätt att när som helst göra invändningar ifall du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas på ett visst sätt.

 

Rätt att bli raderad. Du kan alltid välja att vi raderar dina uppgifter ifall du inte längre vill vara sponsor hos oss. Vi kommer dock att på grund av bokföringslagen behöva spara relevanta uppgifter om dig i 7 år. Därefter blir du slutgiltigt raderad hos oss.

Maila oss på info@fromonetoanother.se vid önskan om rättelse eller radering av dina uppgifter.

 

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram