DONERA

Kedjereaktionen börjar nu
och den viktigaste länken är du.

From One to Another

From One to Another är en ideell, icke-vinstdrivande förening som arbetar för alla flickors
lika rätt till utbildning. Via stipendier till flickor, och kvinnocenter till deras mödrar,
bygger vi kapacitet, motivation och kunskap.

Verksamheten bygger på arbetsmodellen The Circle of Education som kvalitetssäkrar vårt arbete för att bygga hållbara samhällen kring våra stipendiater. En viktig byggsten är vårt partnerskap med den kenyanska NGO:n “Project Nikumbuke”. 

Finansering
Arbetet finansieras genom donationer och sponsring från privata givare och företag. Som organisation tillhandahåller vi även vår kompetens och våra resurser för att bedriva opinionsbildning och för att säkerställa det långsiktiga arbetet såväl i Sverige som i Kenya.
Från 2012 till idag
Vår historia och den arbetsmodell vi har byggt upp sedan 2012 är grundad på ett väl utvecklat samarbete. Genom inflöde av idéer, kraft och ömsesidigt lärande från såväl oss som arbetar i ideellt i Sverige och från vår samarbetspartner Project Nikumbuke i Kenya, har vi utvecklats och expanderat för varje år som gått. För varje nytt mål som vi har uppnått, har vi dessutom blivit lite modigare och stoltare.
Hundratals årliga stipendier

Varje år delar vi ut gymnasiestipendier till flera hundra kenyanska flickor. Men vår arbetsmodell sträcker sig längre än så! Förutom själva stipendierna är vår strategi att skapa ett hållbart samhälle som omger flickorna. Det gör vi genom att inrätta kvinnocenter där mödrarna till flickorna kan mötas.

From One to Another sponsrar gymnasieflickor i Åk 2-4 med 2 000 kr/flicka/år (Motsvarar ca. 21-22 000 KSH). Stipendiet täcker ca 30 - 70% av årsavgiften beroende på vilken skola som väljs.
Mamma och/eller dotter måste vara medlem i ett From One to Another - anslutet community/kvinnocenter. Mamma/vårdnadshavare ska ha ett ID-kort.
Varje förälder är skyldig att tillse att deras dotter stannar i skolan under hela stipendieåret. Förälder åtar sig också att betala resterande skolavgift – mellanskillnaden mellan stipendiet och hela skolavgiften.
Flickan måste ha >240 i samlingsbetyg från grundskolan för att vara kvalificerad för stipendium.
Flickorna måste C- eller högre i samlingsbetyg från föregående årskurs i gymnasiet för att vara kvalificerad för stipendium nästkommande år.
20 etablerade kvinnocenter
I nuläget har vi 20 etablerade kvinnocenter i södra Kenya där flickornas mödrar möts en gång i veckan för att få utbildning av coacherna. Centren erbjuder stöd, vägledning och utbildning i läs- och skrivkunnighet, engelska, matematik, företagande och hälsa med mera. Vår tanke är att kunskapen förs från center till mor och från mor till dotter, för att de bägge sedan ska kunna ge tillbaka till sin familj och samhället. Med andra ord från From One to Another genom vår metod The Circle of Education.

I stora delar av världen saknar flertalet flickor den utbildning som är nyckeln till välstånd, rättvisa och säkerhet.
Våra projekt bygger på sprängkraften i kunskap och den positiva kedjereaktion som utbildning skapar.

From One to Another granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75% av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Swish: 123 900 58 36
Bankgiro: 900-5836
Plusgiro: 900583-6

Om From One to Another

From One to Another's vision är en värld av utbildade medborgare. Genom att stödja flickors utbildning bidrar vi till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier och bidra till hållbara kvinnocenter runt flickorna ihop med deras mödrar och mottagande organisationer på plats.

From One to Another är en svensk, ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och insamling via privatpersoner och företag. From One to Another verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.
©2012 - 2023 From One to Another. All Rights Reserved.  Website built by:
PK Solutions
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram